Esittely

Sirpa Mäkinen
Sirpa Mäkinen

Koulutus

  • sosionomi YAMK 2014, sosiaalikasvattaja 1995, (Valvira: 25105530007)
  • perhe- ja pariterapian psykoterapeutti (koul.) 
  • kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys
  • ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus
  • työnohjaaja (STOry)
  • opettajan pedagogiset opinnot (AmO, yrittäjyyspedagogiikka ja tiimioppiminen) 
  • toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja
  • joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to
  • tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (päihdehoitotyö) 

Lisäksi olen osal­lis­tu­nut moniin ly­hyem­piin täydennys- ja me­ne­tel­mä­kou­lu­tuk­siin. Huolehdin omasta työkyvystäni käymällä säännöllisesti työnohjauksessa, lukemalla ja viettämällä aikaa luonnossa. 

"Osuvat kysymykset lisäsivät jaettua ymmärrystä."

Työkokemus

28 vuotta psykososiaalista tukea lapsille, nuorille ja perheille

15 vuotta esihenkilötyötä järjestöissä, hankkeissa ja lastensuojelussa

1997 lähtien työyhteisövalmennusta ja työnohjauksia sekä koulutuksia

2016 alkaen terapiatyötä ammatinharjoittajana

3 vuotta terapeuttista perhe- ja päihdekuntoutustyötä 

"Vahva kokemus asiakas- ja työyhteisötilanteista näkyy."