SIRPA MÄKINEN

TERAPIA
TYÖNOHJAUS
VALMENNUS
KEHITTÄMINEN

soliseva 

Soliseva toteuttaa terapia- ja työnohjauspalveluja sekä valmennusta ja kehittämistukea ratkaisukeskeisesti luontoa, tarinoita ja dialogisuutta hyödyntäen.  Toiminnan lähtökohtina ovat kumppanuusajattelu sekä kokemustiedon ja vahvan ammatillisen osaamisen yhdistäminen. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa minulle mahdollisuutta pysähtyä oman tilanteen äärelle ja tutkia sitä eri näkökulmista. En lupaa valmiita ratkaisuja, vaan tuen selviytymistä, uuden oppimista ja toiveikkuuden kasvua.

Työskentelyn tavoitteet ja sisällöt sovin aina asiakkaan kanssa yhdessä. Kiinnitän erityishuomiota vahvistavaan vuorovaikutukseen, käytännönläheisyyteen ja yhteistyön hyötyjen arviointiin. Asiakkaitani ovat yksityiset ihmiset, perheet, järjestöt, kunnat, oppilaitokset ja muut yritykset. Työtilani sijaitsevat Lempäälässä ja Tampereella. Minulla on usean vuoden kokemus etäohjauksesta ja työskentelystä luonto-olosuhteissa. Erikseen sovitusti käyn myös asiakkaiden luona.

Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja ja Yhteiskunnallinen yritys. Se sitoutuu toiminnassaan vastuullisuuteen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Soliseva on myös Green Care Finland ry:n jäsenyritys, ja yksi luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden kehittäjistä Suomessa. Yritystoiminnan tuotoista puolet ohjaan kehittämistoimintaan ja 10% yritysten tai yhteisöjen palveluiden hinnasta nuorten maksuttomiin terapia- ja tukikäynteihin. Olen myös mukana kehittämässä sote-alan yksin- ja pienyrittäjien yhteistoimintaa Lempäälässä.

solisevan palvelut

TERAPIA JA TUKITAPAAMISET

— 

Mielen hyvinvointia sekä muutos- ja kriisitilanteissa selviytymistä vahvistavaa keskustelua ja luovaa työskentelyä. Erityisosaamisena ihmissuhteisiin ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, vuorovaikutus- ja tunnetaidot, kriisit, riippuvuudet, masennus, suru, läheisenä jaksaminen, työ- ja opiskelukyky sekä omien arvojen ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen. Tarvittaessa teen myös palveluohjausta.

Suuntaus: ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, integratiivinen.
Pari- ja perhekäynneille suositusaika 90min.
Hinnasto: 45min 70€, 60min 80€ ja 90min 110€, etäterapiana – 10%. (Ei Kela-korv., joissain tilanteista mahdollisuus maksuttomiin käynteihin tai maksusitoumukseen).
Myös kolmen kerran terapiaprosessit ennakko- ja välitehtävineen (yksilö/pari/perhe) ja 5x kognitiivinen lyhytterapiapaketti. Kerron näistä mielelläni lisää.

Työnohjaus

— 

Ratkaisukeskeisestä ja taitopainotteisesta työnohjauksesta lisää hyvinvointia sekä uusia näkökulmia ja käytäntöjä työhön. Työnohjaus on mahdollisuus tutkia työstä nousevia tunteita ja teemoja kertaluontoisesti tai pidempänä prosessina. Tarjoan asiakas- ja esimiestyönohjausta yksilöille, työpareille ja ryhmille.

Olen toiminut vuosia sote-puolella asiakastyössä, ja minulla on myös kouluttajakokemusta ja 15 vuoden esimiestyön tausta. Erityisosaamistani ovat hanke-, kehittämis- ja järjestötyö. Tiimejä ja yhteisöjä olen ohjannut sekä valmentanut pitkään, tällä hetkellä täydennän osaamistani STOryn hyväksymässä Stepbystep Oy:n koulutuksessa. Käytössäni on heidän kehittämänsä Laatutyönohjaus-menetelmä. Teen työnohjausta myös etänä sekä luonto- ja eläinavusteisesti.

Tutustumiskerta maksutta etäyhteydellä.

Valmennus ja kehittäminen

— 

Valmennus on uusien taitojen oppimista ja suunnitelmallista työskentelyä valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennuksessani on mukana itsemyötätuntoa vahvistavaa otetta, ripaus huumoria ja usein myös käytännön harjoituksia.

Tilauksesta koulutan osallistavalla otteella työyhteisöjä ja opiskelijaryhmiä. Tarjoan myös tukea kehittämistyöhön, materiaalituotantoon ja asiakaskokemusten esille nostamiseen.

Erityisenä mielenkiintonani ovat vanhemmuuteen ja perhe-elämän haasteisiin liittyvä kehittäminen ja valmennus. Ohjaan myös erilaisia vanhempien vertaistukiryhmiä ja Pirkan opiston Aikuinen – lapsi –kursseja, joihin ilmoittautuminen alkaa 11.8. täällä.

Hyvinvointihetket ja Neurosonic®

— 

Toteutan eri yhteistyökumppaneiden kanssa Green care- luontohetkiä ja Neurosonic® -palautumishetkiä (2-4h) ryhmille.

Green care –hetki tarjoaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä toimintaa ja rauhoittumista luonnossa tai sisätiloissa erilaisia luontoelementtejä hyödyntäen.

Neurosonic® -hetkessä saa tietoa kehon luonnollisista palautumismekanismeista sekä ohjatun itsearvioinnin omien hyvinvointitarpeiden tunnistamiseen ja Neurosonic® -kokeilukerran. Lisäksi esim. Neurosonic® kertakäynti 20€, 5x 80€ ja 10x 140€, pyydä tarjous hyvinvointihetkistä tai yrityspaketista!

Hyvinvointi-
hetket ja Neurosonic®

— 

Toteutan eri yhteistyökumppaneiden kanssa Green care- luontohetkiä ja Neurosonic® -palautumishetkiä (2-4h) ryhmille.

Green care –hetki tarjoaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä toimintaa ja rauhoittumista luonnossa tai sisätiloissa erilaisia luontoelementtejä hyödyntäen.

Neurosonic® -hetkessä saa tietoa kehon luonnollisista palautumismekanismeista sekä ohjatun itsearvioinnin omien hyvinvointitarpeiden tunnistamiseen ja Neurosonic® -kokeilukerran. Lisäksi esim. Neurosonic® kertakäynti 20€, 5x 80€ ja 10x 140€, pyydä tarjous hyvinvointihetkistä tai yrityspaketista!

Ajanvaraus

Varaa aika kätevästi netissä Neurosonic® -käyntiin (20-40 min) tai terapiatapaamiseen. Sovitellaan tarvittaessa aikatauluja myös toiveidesi mukaan. Työnohjauksesta, valmennuksesta ja hyvinvointihetkistä sovin aina erikseen. Parhaiten tavoitat minut yhteydenottolomakkeella tai sirpa@soliseva.fi.

Käteis- ja korttimaksu, laskutus erikseen sovitusti.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Ajanvaraus

Varaa aika kätevästi netissä Neurosonic® -käyntiin (20-40 min) tai terapiatapaamiseen. Sovitellaan tarvittaessa aikatauluja myös toiveidesi mukaan. Työnohjauksesta, valmennuksesta ja hyvinvointihetkistä sovin aina erikseen. Parhaiten tavoitat minut yhteydenottolomakkeella tai sirpa@soliseva.fi.

Käteis- ja korttimaksu, laskutus erikseen sovitusti.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Sirpa

Minulla on pitkä kokemus yrittäjämäisestä tekemisestä sekä esimies-, järjestö- ja kehittämistyöstä. Olen perehtynyt valmentavaan ja hyvinvointia vahvistavaan esimiestyöhön muutos- ja kriisitilanteissa sekä prosessi- ja hankejohtamiseen erilaisissa tiimeissä. Psykososiaalisen asiakastyön ja ryhmien ohjauksen kokemusta minulle on kertynyt 25 vuoden ajalta monimuotoisten perheiden, lasten, nuorten, kotoutujien ja kuntoutujien parista.

Koulutukseltani olen vm 1995 sosiaalikasvattaja, sittemmin sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (AmO/ sosiaaliala, yrittäjyys, tiimioppiminen). Matkan varrella olen pakannut reppuuni osaamista mm. ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (PgDip 67,5op), kognitiivisesta lyhytterapiasta, johtamisesta (JET), palvelumuotoilusta, etäkuntoutuksesta, hanketyöstä sekä toiminnallisten menetelmien ohjaamisesta. Minulla on kokemusta ja lisäkoulutuksia myös kriisi-, perhe- ja päihdetyöstä.

Luonto- ja eläinavusteisuus on ollut mukana työskentelyssäni vuosia, ja olen opiskellut siihen liittyen elämyspedagogiikkaa ja 40 op Green care –korkea-asteen opinnot. Hyödynnän luontoa erityisesti mielen hyvinvoinnin, luovuuden ja palautumisen tukena. Erikseen sovitusti ja tavoitteellisesti työparinani toimii ystävällinen ja kokenut ”koiraterapeutti” Nelli sekä lähitilojen eläimiä. Eläimen käyttö terapia- tai tukitapaamisessa rentouttaa, tuo uusia näkökulmia ja tarjoaa mahdollisuuksia vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoitteluun. Luonto ja eläinten läsnäolo tuovat myös uusia ulottuvuuksia ja oppimisen mahdollisuuksia työnohjaustilanteissa.

Sovellan työssäni kuitenkin hyvin luovasti erilaisia tulokulmia ja menetelmiä enkä pelkää hyödyntää myöskään omakohtaisia kokemuksia. Työskentelyni perustana toimii aina luottamuksellinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan tarve ja ”tilaus”, jonka tarkasteluun haastan dialogisella ja aktiivisella otteella. Terapia-asiakkaiden mielestä olen ”rento ja kannustava”, ”lempeästi uuteen haastava”, ja osaan ”nähdä itse sekä auttaa asiakastakin katsomaan tilanteita ja asioita eri näkökulmista”. Työnohjaajana olen saanut kiitosta jämptiydestä, luovuudesta, vahvasta palvelujärjestelmäosaamisesta ja kehittävästä työotteesta. Uskon, että eteenpäin pääsee solisevan puron lailla – välillä pysähtyen ja uusia reittejä etsien, välillä vaivalloisemmin ja välillä iloisesti virraten.

Eteenpäin pääsee vaikeuksista huolimatta solisevan puron lailla

BLOGI

Mokasta mahdollisuudeksi

Mokasta mahdollisuudeksi

Kirjoittaja: Sirpa MäkinenTeksti on julkaistu myös Ideapark NYT! -lehdessä 14.9.2020. Olen tutkinut koko päivän asiakkaitteni kanssa mokia. Päätän kirjoittaa niistä tajunnanvirtana jotain kaunista, koska sellaista näkee harvoin. Liian usein moka = ihminen itse. Mokan...

lue lisää
Yhteystiedot

Sirpa Mäkinen

p. 044 2937773
sirpa@soliseva.fi

  • ratkaisukeskeinen terapeutti (PgDip 67,5op) ja työnohjaaja
  • kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisi-, perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen
  • luonto- ja eläinavusteisten sekä toiminnallisten menetelmien ohjaaja
  • sosionomi YAMK (sosiaalityö, paveluohjaus), opettaja, JET
  • Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)

Posti- ja käyntiosoite:

Ideaparkinkatu 4, 2krs.,
37570 Lempäälä

Ota yhteyttä

Seuraa 

Tietosuoja

Y-tunnus

Y-tunnus 2783565-7