Hyvinvointi- ja kehittämispalvelut
Hyvinvointi- ja
kehittämis-
palvelut
soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja

Soliseva toteuttaa hyvinvointi- ja kehittämispalveluja ratkaisukeskeisesti luontoa, tarinoita ja yhteistoiminnallisuutta hyödyntäen.

Palvelutoiminnan perustana ovat kumppanuudet sekä kokemustiedon ja eri ammattilaisten osaamisen yhdistäminen.

Työskentelyn tavoitteet ja sisällöt sovimme aina asiakkaan kanssa yhdessä. Erityishuomiota kiinnitämme vahvistavaan vuorovaikutukseen, käytännönläheisyyteen ja yhteistyön tuloksellisuuden arviointiin.

Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja toimialueenaan Lempäälä, Akaa, Pirkkala, Tampere ja Valkeakoski, mutta muuten se toimii erikseen sovitusti ympäri Suomen ja myös verkossa. Solisevalla on käytössään tilat Lempäälässä, Tampereella ja Akaassa – myös kotikäynnit ja muut tapaamispaikat onnistuvat.

Soliseva on Yhteiskunnallinen yritys, joka sitoutuu toiminnassaan vastuullisuuteen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä ohjaa puolet voitoistaan toiminnan kehittämiseen tai muulla tavoin yhteiseen hyvään.

Lisäksi Soliseva on Green Care Finland r.y:n jäsenyritys sekä mukana sen luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden asiantuntijarekisterissä.

solisevan palvelut

TERAPIA

— 

Keskusteluterapiaa ja luovaa työskentelyä hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä haastavista elämäntilanteista selviytymiseen.

Ratkaisukeskeinen terapia
yksilökäynti 45 min 60 € / 90 min 75 €,
pari- ja perhekäynti 90 min 100 €
(hinnat sis. alv).

Erikseen sovitusti myös eläin- ja luontoavusteisesti sekä asiakkaan kotona tai etäterapiana (Skype, erilaiset kirjoitustehtävät).

Valmennus

— 

Hyvinvointi- ja taitopainotteiset yksilö-, ryhmä- tai työyhteisövalmennukset kertaluonteisesti tai pidempinä prosesseina. Sopii esimerkiksi voimavarojen vahvistamiseen, vuorovaikutussuhteiden ja roolien tutkimiseen sekä muutostilanteista selviytymisen tueksi.

Luennot, työpajat ja koulutukset erilaisille opiskelijaryhmille.

Esimerkkihinta 3 x 3 h työyhteisövalmennus 1380 € (sis. alv 24%), hinnat sovitaan erikseen!

Kehittäminen

— 

Tuki järjestö- ja hanketyön sekä uusien palveluiden ja toimintakäytäntöjen suunnitteluun sekä arviointiin ja viestintään.

Esimerkiksi asiakaskokemusten laadulliset arvioinnit, palvelumuotoilu- ja vertaisarviointiprosessien ohjaus ja kokeilutoiminta.

Suunnitellaan yhdessä lisää!

Kriisityö

— 

Elämän kriisitilanteissa yksilö- ja perhekohtainen tuki ja ryhmätilanteiden ohjaus työparityönä, erityisesti lapset, nuoret, perheet ja sosiaalialan työyhteisöt. Tarvittaessa myös palveluohjausta.

Yksilötapaaminen 1 h 120 €,
perhetapaaminen 2 h 250 €
ja kriisi-istunto 2 h 350 €
(hinnat sis. alv 24%, 2 työntekijää, matkakulut 20 km säteellä),
myös puhelin/verkko-kontaktina erikseen sovitusti.

Tukihenkilö

— 

Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaiset ammatilliset tukihenkilöpalvelut kunnille, myös yksityis- ja yritysasiakkaat.

Erityisosaamisena luonto- ja eläinavusteisuus (Green care), mielenterveys- ja päihdetyö, vanhemmuuden tuki, neuropsykiatriset haasteet sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Hinta 85-150 € / 90 min, vaihtelee riippuen esim. eläimen käytöstä, toteutuspaikasta. Kysy lisää!

Ryhmät

— 

Ryhmämuotoiset tuki- ja ohjauspalvelut eri ikäisille toiminnallisuutta ja terapeuttista osaamista hyödyntäen.

Muun muassa Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa, josta lisätietoa tässä videossa.

Kustannuksista sovitaan ryhmäkohtaisesti.

Tarina

Soliseva sai alkunsa kevätpurojen aikaan vuonna 2016 halusta vaikuttaa sekä kehittää ja toteuttaa monipuolisesti ihmiskasvoisia palveluja. Sen takaa löytyy Sirpa Mäkinen, jolla on pitkä kokemus yrittäjämäisestä tekemisestä sekä esimies-, järjestö- ja kehittämistyöstä. Asiakastyön ja valmennuksen kokemusta Sirpalla on 25 vuoden ajalta erilaisten perheiden, lasten, nuorten ja kuntoutujien parista.

Koulutukseltaan Sirpa on vm 1995 sosiaalikasvattaja, sittemmin Sosionomi YAMK, ammatillinen opettaja (AmO / Yrittäjyyspedagogiikka) ja nyt psykoterapiaopinnoissa. Matkan varrella hän on pakannut reppuunsa osaamista mm. johtamisesta (JET), palvelumuotoilusta, etäkuntoutuksesta, hanketyöstä sekä erilaisista luovista ja toiminnallisista menetelmistä. Pidempiä lisäkoulutuksia Sirpalla on mm. kriisi-, trauma- ja perhetyöstä sekä Green care –alalta.

Sirpa soveltaa mielellään luovasti eri tulokulmia ja menetelmiä eikä pelkää hyödyntää työssään myöskään omakohtaisia kokemuksia. Asiakkaiden mielestä Sirpa on ”rento, muttei päästä helpolla”, ”ajatuksia herättävä”, ”tekee laatua” ja ”vähän höpsähtänyt… kekseliäs”.

Sirpan lisäksi ja ohjauksessa Solisevan palveluiden toteutukseen osallistuu myös muita alan ammattilaisia, joilla on monipuolista työkokemusta ja erityisosaamista, esimerkiksi Nepsy-valmennuksesta, luontotoiminnasta, eläimistä, kädentaidoista, valokuvauksesta ja kouluttamisesta. Erikseen sovitusti ja tavoitteellisesti palvelutoiminnassa on mukana koiria, laamoja ja muita lähitilojen eläimiä.

Eteenpäin voi päästä vaikeuksista huolimatta solisevan puron lailla

BLOGI

Yhteystiedot

044 2937773 / Sirpa Mäkinen
Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö
(Valvira 25105530007)

Lempäälä

Y-tunnus 2783565-7

Ota yhteyttä