SIRPA MÄKINEN

TERAPIA

TYÖNOHJAUS

VALMENNUS

KEHITTÄMINEN

soliseva – sirpa mäkinen

”Sirpa toimii taidolla, lämmöllä ja aktiivisella otteella. Yllättäen hän auttoi löytämään näitä samoja puolia myös itsestäni.”

”Avaavilla kysymyksillään Sirpa sai löytämään uusia näkökulmia elämäämme.”

”Sirpan kanssa työskentely opetti rajaamisen taitoja, ja sitä, etten ole enää niin ankara itselleni tai muille.”

”Intensiivistä ja toimivaa terapiaa – etänäkin. Tuo muutoksia arkeen.”

”Luotettava ja kannustava kumppani, vuoropuhelun rakentaja ja uuden kehittäjä.”

”Sirpan vankka kokemuspohja paistaa läpi rauhallisissa pohdiskeluissa.”

”Turvallisuuden tunne ja luottamus asioiden järjestymiseen kasvoi.”

Asiakaskokemuksia vuodelta 2020 – itselleni on arvokasta saada olla mukana erilaisissa pysähtymisen ja muutosten hetkissä.

Tarjoan terapia-, työnohjaus- ja valmennuspalveluja sekä kehittämistukea yksityis- ja yritys- tai yhteisöasiakkaille. Viihtyisä ja rauhallinen työtilani sijaitsee Lempäälän Ideaparkin toisessa kerroksessa. Työskentelen myös luonto-olosuhteissa, etäyhteyksin ja erikseen sovitusti asiakkaiden luona. Yritykseni Soliseva on rekisteröitynyt sosiaalipalveluiden tuottaja. Tämän vuoksi osa palveluistani voi joissakin tilanteissa olla asiakkaalle edullisempia tai maksuttomia.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa palveluistani ja osaamisestani – tervetuloa tutustumaan ja asiakkaakseni!

Solisevan palvelut

Yksilö- ja pariterapia

Terapia tukee mielen hyvinvointia sekä muutos- ja kriisitilanteissa selviytymistä. Tavoitteet, sisällöt ja seurantatavat sovin aina asiakkaan kanssa yhdessä. Toimiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on olennaista,  

Käsiteltävinä aiheina voivat olla esimerkiksi: ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja  läheisenä jaksamiseen liittyvät haasteet, tunne- ja vuorovaikutusongelmat, kriisit, riippuvuudet, masennus, suru, työ- ja opiskelukyky sekä omien arvojen ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen, dialoginen ja oivalluttava. Terapiatapaamisissa on usein mukana tarinoita ja kognitiivisesta terapiasta tuttuja lähestymistapoja ja menetelmiä. Voimme hyödyntää halutessasi myös kehollisia ja luovia työtapoja sekä luonto- ja eläinavusteisuutta.

Hinnasto: 45min 70€, 60min 80€ ja 90min 120€ –  Varaa aika täältä.

Ei Kela-korvausta. Lähetettä ei tarvita. En tee käynneistä sähköisiä kirjauksia. Joissain tilanteissa mahdollisuus edullisempiin tai maksuttomiin käynteihin sekä maksusitoumukseen. Terapian kesto on yleensä 5-20 kertaa. Joskus kertakäyntikin voi auttaa eteenpäin, ja joskus taas yhteistyösuhde jatkuu useamman vuoden. Voit kysyä lisää myös 3-8 kerran tai 12 kuukauden prosessityöskentelyistä sirpa@soliseva.fi.

Suositusaika paritapaamiseen on 90min. Se sopii myös vanhempi & lapsi/nuori– tai läheinen & tukea tarvitseva –pareille. Toisinaan terapiatapaamiseen voi olla hyvä kutsua isompikin tukijoukko, koska suhteilla ja ympäristöllä on merkitystä toipumisen ja toiveikkuuden tukena. 

Koska vertaistuki voi olla tärkeä lisä hyvinvoinnin ja toipumisen tukena, ohjaan mielelläni myös terapeuttisia ryhmiä tilauksesta eri yhteistyökumppaneille, tiedustelut: sirpa@soliseva.fi  

Työnohjaus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan työstä nousevia kysymyksiä ja teemoja kertaluontoisesti tai pidempinä prosesseina.

Työnohjaus auttaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamista ja työarjen ilmiöitä sekä löytämään niihin uusia näkökulmia ja toimivampia käytäntöjä. Tärkeää on myös tiimien tai työryhmien yhteisöllisyyden ja toiveikkuuden vahvistaminen. 

Työnohjauksessani painottuvat ammatillisuuteen, hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon liittyvät näkökulmat. Yhteisen keskustelun ja pohdinnan lisäksi haastan ja tsemppaan ohjattaviani tarvittaessa kohti toiminnallisuutta ja uusia kokeiluja. 

Olen toiminut asiakas-, järjestö- ja kehittämistyön ohjaustehtävissä pitkään. Aiemmin hankittu osaaminen ja oma johtamiskokemus innostavat minua toteuttamaan myös johdon, esihenkilöiden ja yrittäjien työnohjauksia. Terapeutti-kriisityöntekijä –taustaisena tuen yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä työpaikan akuuttitilanteissa. Minulla on myös omakohtaista kokemusta etäjohtamisesta ja asiakastyöstä erilaisilla teknisillä alustoilla. 

Työnohjauksesta teen sopimuksen, johon kirjaamme yhdessä työskentelyn tavoitteet, toteutus- ja arviointitavat sekä kustannukset. Lisätietoa työnohjauksesta Suomen Työnohjaajat ry.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: sirpa@soliseva.fi

Valmennus

Valmennustapaaminen kanssani voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun käsittelyä kaipaava kysymys on selkeärajainen. Valmennus toimii yksilöille, perheille ja ryhmille erityisen hyvin silloin, kun toiveissa on tiedollinen ja taidollinen kehittyminen jossakin tietyssä omaan elämään tai työhön liittyvässä asiassa.

Valmennusteni aiheita ovat olleet esimerkiksi:  vanhemmuus ja kasvatuskysymykset, opiskelu-, tunne- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen, luonto- ja eläinavusteisuus, palautuminen, yrittäjyys, johtaminen sekä tiimi- ja hanketyö.

Valmennusten sisällöistä, tavoitteista sekä toteutus- ja seurantatavoista sovin aina  asiakkaan kanssa yhdessä. Valmennuksen kesto voi vaihdella yhdestä työpajasta noin vuoteen tai kahteen.  

Pedagogisen ja taitopainotteisen työotteen lisäksi valmennuksissani on usein mukana empatian ja itsemyötätunnon kohotusta sekä ripaus huumoria ja käytännön harjoituksia ja pieniä alustuksia.

Tilauksesta koulutan valmentavalla, osallisuutta vahvistavalla otteella erilaisia opiskelijaryhmiä ja työyhteisöjä.

Hinnat:

Yksilö- ja perhevalmennus 95€/ 60min – varaa aika.
Ryhmävalmennukset ja opetustyö sopimuksen mukaan, tiedustelut sirpa@soliseva.fi  

Kehittäminen

Into oppia ja kehittää uutta ovat iso osa minua. Kehittämisen näen keinona vaikuttaa ja tehdä rakenteellista muutostyötä ihmisten hyvinvoinnin eteen.  Esimerkiksi kokemustiedon esille nostaminen, yhteisöllisyys, verkkovuorovaikutus, narratiivinen tutkimus ja arviointi ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. 

Minusta saa osaavan kumppanin tai vaikka osatoteuttajan monenlaisiin kehittämisprosesseihin tai niiden eri vaiheisiin hankesuunnittelusta, asiakaskohtaamisiin, arviointiin ja materiaalituotantoon.

Kirjoitan myös tilauksesta artikkeleita, lehtijuttuja, kolumneja, blogeja ja tarinoita.

Hankkeita ja verkostoja, joissa olen tällä hetkellä mukana:

  • Sosiaali- ja terveysalan yksin- /pienyrittäjien yhteistyö Lempäälässä sekä osuuskunta Kantamoisen  käynnistäminen
  • Green Care Finland ry.:n hallituksen varajäsen ja Pirkanmaan aluejaoston puheenjohtaja sekä yksi luontolähtöisten ja eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden kehittäjistä Suomessa
  • Järjestöyhteistyö: Pelastakaa Lapset ry.,  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry./kehittämistoiminta, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö/ Pähkinänsärkijät -verkosto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry. ja Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry./ Voikukkia-toiminta sijoitettujen lasten vanhempien tueksi 

Lisätietoa ja tiedustelut: sirpa@soliseva.fi

Osaaminen

Olen ”keikkatyöläisenä” kouluttanut ja ohjannut ryhmiä ratkaisukeskeisellä ja dialogisella otteella vuodesta 1993. Soliseva aloitti toimintansa v. 2016, josta asti olen tehnyt säännöllisesti myös terapia- ja työnohjaustyötä.

Asiakastyön kokemusta minulla on 25 vuoden ajalta yksilö- ja ryhmäohjauksesta (nuoret aikuiset, maahanmuuttajat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä läheiset, kriisityö) sekä perhetyöstä (lastensuojelu, vanhemmuustyö, kehitysvammaisuus,, neurologiset haasteet).

Käytännön johtamiskokemukseni on kertynyt 15 vuoden ajalta eri järjestöistä ja kehittämishankkeista. Olen perehtynyt erityisesti hyvinvointia vahvistavaan johtamiseen muutos- ja kriisitilanteissa sekä prosessi- ja hankejohtamiseen erilaisissa tiimeissä. 

Pohjakoulutukseltani olen vm 1995 sosiaalikasvattaja ja sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (AmO/ sosiaaliala, yrittäjyys, tiimioppiminen).  Lisäksi olen toiminnallisten sekä luonto- ja eläinavusteisten menetelmien ohjaaja.

Matkan varrella olen pakannut reppuuni osaamista mm. ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (PgDip 67,5op), kognitiivisesta lyhytterapiasta, etäkuntoutuksesta,  kriisi-, perhe- ja päihdetyöstä sekä johtamisesta, palvelumuotoilusta ja hanketyöstä.

pisarat lehdellä

Luovuus, ratkaisukeskeisyys sekä luonto- ja eläinavusteisuus ovat kulkeneet mukanani pitkään työssä ja vapaa-ajalla.  Ne ovat minulle myös oman hyvinvoinnin lähteitä. 

Luovuus ja toiminnallisuus tuovat sopivasti annosteltuina  hyvää maustetta kohtaamisiin. Kaikessa moninaisuudessaan ne auttavat sanoittamaan kokemuksia sekä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja arkielämän tilanteisiin.  

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa minulle mahdollisuutta pysähtyä oman tilanteen äärelle ja tutkia sitä eri näkökulmista. En lupaa valmiita ratkaisuja, vaan tuen kokemusten tarkastelua, toipumista ja uuden oppimista sekä psyykkisen joustavuuden ja toiveikkuuden kasvua.

Luonto- ja eläinavusteisuutta hyödynnän erityisesti mielen hyvinvoinnin, luovuuden ja palautumisen tukena. Erikseen sovitusti ja tavoitteellisesti työparinani toimii ystävällinen ja kokenut ”koiraterapeutti” Nelli sekä lähitilojen eläimiä.

Mistä Sinä tai Te voitte löytää lisää hyvinvointia ja merkitystä (työ)elämään?  Miten voin olla siinä avuksi?

Ajankohtaista

Lomailen 28.6.-8.8.2021 enkä voi valitettavasti ottaa kesän aikana uusia asiakkaita. Sähköisen ajanvarauksen kautta löydät yksittäisiä aikoja terapia- ja valmennustapaamisiin taas 9.8. alkaen.  Mahdollisuudesta pidempikestoiseen terapiatyöskentelyyn (ei Kela korv.) ja työnohjaukseen voit tiedustella puhelimella tai sähköpostilla.

Neurosonic®-ajanvaraus kesän ajan sähköpostilla tai puhelimella.

Sähköposti: sirpa@soliseva.fi tai puhelin: 044 2937 773 /Sirpa Mäkinen, kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisityöntekijä, ratkaisukeskeinen terapeutti (PgDip) ja työnohjaaja (STOry), perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen, sosionomi YAMK

Ajanvaraus

Voit varata tästä ajan terapia- ja valmennustapaamiseen Lempäälän Ideaparkkiin 9.8.2021 eteenpäin. Jos toivot tapaamista etänä tai kotonasi ja/tai Sinulla on muita erityistoiveita , kirjoita näistä lisätietoa varauksen viestikenttään. 

Jos sopivaa aikaa ei löydy tai Sinulla on kriisitilanne, tavoitat minut parhaiten sirpa@soliseva.fi

 Neurosonic® -ajanvaraus  puhelimella tai sähköpostilla.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Ajanvaraus

Voit varata tästä ajan terapia- ja valmennustapaamiseen Lempäälän Ideaparkkiin 9.8.2021 eteenpäin. Jos toivot tapaamista etänä tai kotonasi ja/tai Sinulla on muita erityistoiveita, kirjoita näistä lisätietoa varauksen viestikenttään. 

Jos sopivaa aikaa ei löydy tai Sinulla on kriisitilanne, tavoitat minut parhaiten sirpa@soliseva.fi

Neurosonic® -ajanvaraus puhelimella tai sähköpostilla.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Eteenpäin pääsee solisevan puron lailla – välillä pysähtyen ja uusia reittejä etsien, välillä vaivalloisemmin ja välillä iloisesti virraten.

ota yhteyttä

Soliseva logo kansikuvassa

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi
p. 044 2937773

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi, p. 044 2937773

  • ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja terapeutti (PgDip 67,5op)
  • kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisityöntekijä, lastensuojelu-, perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen
  • luonto- ja eläinavusteisten sekä toiminnallisten menetelmien ohjaaja
  • sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus), opettaja (AmO), Johtamisen EAT
  • Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)
Yhteystiedot


Käyntiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideapark 2.krs
Ideaparkin pohjakartta

Postiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä

 

Y-tunnus:

2783565-7

Sosiaalinen media

tietosuoja

OTA YHTEYTTÄ & ANNA palautetta

Voit kertoa toiveistasi ja jättää minulle yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella.

Palautteesi on aina tervetullutta, kiitos! Voit lähettää sitä myös anonyymisti (nimi ja sähköposti eivät ole pakollisia).