SIRPA MÄKINEN

 

TERAPIA

TYÖNOHJAUS

KOULUTUS

soliseva – sirpa mäkineN

Tervetuloa sivuilleni! Toteutan terapia-, työnohjaus- ja koulutuspalveluja  yksityis-, kunta-, yritys- tai yhteisöasiakkaille. 

Viihtyisä ja rauhallinen työtilani sijaitsee Lempäälän Ideaparkin toisessa kerroksessa. Toimin myös luonto-olosuhteissa, etäyhteyksin ja erikseen sovitusti asiakkaiden luona.

Yritykseni Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. Tämän vuoksi osa palveluistani on joissakin tilanteissa asiakkaille edullisempia tai maksuttomia.

Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@soliseva.fi

sosionomi YAMK,  opettaja (AmO), työnohjaaja (STOry), kognitiivis-ratkaisukeskeinen terapeutti, psykoterapeuttikoulutettava (perhe- ja pariterapia)

 MINUSTA SANOTTUA:

”Sirpa toimii taidolla, lämmöllä ja aktiivisella otteella. Yllättäen hän auttoi löytämään näitä samoja puolia myös itsestäni.”

”Avaavilla kysymyksillään Sirpa sai löytämään uusia näkökulmia elämäämme.”

”Sirpan kanssa työskentely opetti rajaamisen taitoja, ja sitä, etten ole enää niin ankara itselleni tai muille.”

”Intensiivistä ja toimivaa terapiaa – etänäkin. Tuo muutoksia arkeen.”

”Luotettava ja kannustava kumppani, vuoropuhelun rakentaja ja uuden kehittäjä.”

”Sirpan vankka kokemuspohja paistaa läpi rauhallisissa pohdiskeluissa.”

”Turvallisuuden tunne ja luottamus asioiden järjestymiseen kasvoi.”

palvelut

terapia

Terapiapalveluni tukee mielen hyvinvointia sekä muutos- ja kriisitilanteissa selviytymistä.  Voit tulla asiakkaakseni yksin  tai sinulle läheisten ihmisten kanssa.

Käsiteltävinä aiheina voivat olla esimerkiksi: ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja  läheisenä jaksamiseen liittyvät haasteet, tunne- ja vuorovaikutusongelmat, kriisit, riippuvuudet, masennus, suru, unettomuus, työ- ja opiskelukyky sekä omien arvojen ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen.

Terapian tavoitteet, sisällöt ja seurantatavat sovimme aina yhdessä. Toimivan ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentaminen kanssasi on minulle tärkeää oli kyseessä sitten kriisikäynti, lyhytterapia tai pidempi terapiaprosessi.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen, dialoginen ja oivalluttava. Tutkimme nykytilannettasi kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti unohtamatta aiempia kokemuksiasi ja tulevaisuuden suuntiasi. Terapiatapaamisissa on usein mukana tarinoita ja kognitiivisesta terapiasta tuttuja lähestymistapoja ja menetelmiä. Voimme hyödyntää halutessasi myös kehollisia ja luovia työtapoja sekä luontolähtöisiä menetelmiä (Green Care).

Hinnasto: Ideapark 60min 80€ ja 90min 120€, etäterapia 45min, 70€.  Lisätietoa ja ajanvaraus: sirpa@soliseva.fi

Ei Kela-korvausta. Itse maksava asiakas ei tarvitse lähetettä. En tee käynneistä sähköisiä kirjauksia. Joissain tilanteissa mahdollisuus edullisempiin tai maksuttomiin käynteihin sekä maksusitoumukseen. Työskentelyn aloitan aina kertakäyntinä, joka sekin voi jo joskus auttaa eteenpäin. Ensitapaamisen lopussa sovimme jatkosta, joka voi olla esimerkiksi 5-10 kerran lyhytterapiatyöskentely tai pidempi terapiaprosessi. 

Suositusaika paritapaamiseen on 90min. Se sopii myös vanhempi & lapsi/nuori– tai läheinen & tukea tarvitseva –pareille. Toisinaan terapiatapaamiseen voi olla hyvä kutsua isompikin tukijoukko, koska suhteilla ja ympäristöllä on merkitystä toipumisen ja elämän mielekkyyden tukena. Työssäni arvostan sukupuolen sekä perhe- ja parisuhteiden moninaisuutta. Tarvittaessa autan Sinua hakeutumisessa myös muun ammatillisen avun tai vertaistuen pariin.

Työnohjaus

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia  pysähtyä tutkimaan työstä nousevia kysymyksiä ja teemoja kertaluontoisesti tai pidempinä prosesseina.

Työnohjaus auttaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamista ja työarjen ilmiöitä sekä löytämään niihin uusia näkökulmia ja toimivampia käytäntöjä. Tärkeää on myös tiimien tai työryhmien yhteisöllisyyden ja toiveikkuuden vahvistaminen. 

Työnohjauksessani painottuvat myös vuorovaikutussuhteisiin, ammatillisuuteen, hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon liittyvät näkökulmat. Yhteisen keskustelun ja pohdinnan lisäksi haastan ja tsemppaan ohjattaviani tarvittaessa kohti  toiminnallisuutta ja uusia kokeiluja. 

Olen toiminut asiakas-, opetus-, järjestö- ja kehittämistyön ohjaustehtävissä. Aiemmin hankittu osaaminen ja oma johtamiskokemus innostavat minua toteuttamaan hanketyön, johdon, esihenkilöiden ja yrittäjien työnohjauksia sekä valmennuksia. Terapeutti-kriisityöntekijä –taustaisena tuen yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä myös työpaikan akuuttitilanteissa. Minulla on näkemystä palvelumuotoiluun ja -innovointiin sekä monipaikka- ja etätyön johtamiseen ja käytäntöjen kehittämiseen.

Työnohjauksesta teen sopimuksen, johon kirjaamme yhdessä työskentelyn tavoitteet, toteutus- ja arviointitavat sekä kustannukset. Lisätietoa työnohjauksesta Suomen Työnohjaajat ry.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: sirpa@soliseva.fi 

KOULUTUS

Koulutan tilauksesta valmentavalla ja osallisuutta vahvistavalla otteella erilaisia opiskelijaryhmiä ja työyhteisöjä. Fasilitoin myös työpajoja ja kehittämisprosesseja.

Koulutusteni aiheita ovat esimerkiksi:  mielenterveys, vanhemmuus, lastensuojelu, opiskelu-, tunne- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen, palvelumuotoilu, luonto- ja eläinavusteisuus, palautuminen, yrittäjyys, johtaminen sekä tiimi- ja hanketyö.

Yhteistoiminnallisen ja taitopainotteisen työotteen lisäksi valmennuksissani on usein mukana empatian ja itsemyötätunnon vahvistamista sekä ripaus huumoria, käytännön harjoituksia ja pieniä alustuksia.

Valmennuksellista otetta voi yhdessä sopien hyödyntää myös terapiassa tai työnohjauksessa.  Se soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa käsiteltävä kysymys on selkeärajainen,  ja toiveissa on tiedollinen ja taidollinen kehittyminen jossakin tietyssä omaan elämään tai työhön liittyvässä asiassa.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: sirpa@soliseva.fi  

OSAAMINEN

KOULUTUS

Ensimmäinen koulutukseni on lastensuojeluun suuntautunut sosiaalikasvattaja vuodelta 1995. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritin vuonna 2002. Sosionomi AMK -tutkintoni painottui aikuissosiaalityöhön sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön. Olen tehnyt myös sosiaalityön opintoja Tampereen yliopistossa ja sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon (sosionomi YAMK), joka suuntautui sosiaalityöhön, palveluohjaukseen ja tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys (AmO) ja työnohjaajakoulutus (STOry). Olen perehtynyt erityisesti johtamiseen, palvelumuotoiluun, hanke- ja arviointityöhön, narratiiviseen tutkimukseen ja yrittäjyyspedagogiikkaan.

TERAPIA- JA MENETELMÄKOULUTUKSIA

Psykoterapeuttikoulutettava (perhe- ja pariterapia, Jyväskylän yliopisto)

Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys (30op), Ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus (UWE: PgDip 67,5op), Kriisityön erikoistumisopinnot (15op)

Green Care -korkea-asteen koulutus (40op), Toiminnallisten, luovien ja terapeuttisten menetelmien koulutuksia (80op)

Useita lyhyempiä perhe-, ihmissuhde-, mielenterveys- tai päihdetyöhön liittyviä menetelmä- ja ohjaajakoulutuksia lähtien 90 -luvun ratkaisukeskeisen perhetyön opinnoista vuoden 2021 päihteitä käyttävien läheisten tukemisen  ja nuorten digihyvinvoinnin vahvistamisen menetelmäkoulutuksiin.

TYÖKOKEMUS

Työurani aloitin Tampereen kaupungin etsivässä nuoristyössä 1995-99, josta siirryin reiluksi kymmeneksi vuodeksi käynnistämään setlementtitoimintaa sekä mm. monikulttuurista perhe- ja kriisityötä Hämeenlinnaan.

Vuodesta 1993 olen lisäksi tehnyt yhteisötyön projekteja ja hankearviointeja sekä valmennus- ja koulutustyötä työyhteisöjen, nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja monikulttuuristen ryhmien parissa. Vuodesta 2016 olen keskittynyt enemmän terapia- ja työnohjaustyöhön sekä toiminut yksityisten, sosiaalipalveluiden tuottajana. Ammatinharjoittajana työskentely on ollut sivu- ja päätoimista. 

Vuosina 2017-2020 olin työssä Kehitysvammaisten Tukiliiton kehittämistoiminnassa esihenkilönä ja vanhempien voimavarakeskeisen valmennuksen ja verkkoauttamisen teemojen parissa.

Vuoden 2021 toimin puolipäiväisesti Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hankkeen järjestöagenttina sähköisen perhekeskuksen, systeemisen työotteen ja järjestöjen perhekeskuskehittämisen parissa.

Vuonna 2022 toimin Solisevan lisäksi Kantamoinen osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana sekä laatu- ja arviointivastaavana. 

MINUSTA SANOTTUA
 • ”Työotteesi on hyvällä tavalla kokonaisvaltainen ja konkreettinen.”
 • ”Et säikähdä synkistelyy. Kuuntelet ja kyselet sopivasti.”
 • ”Olet tiukka villasukkamummo, jollaista tarvitsen jäsentään elämäni sotkuja. Jännästi yhtä aikaa tiukka ja pehmeä.”
 • ”Kiteyttämisen taitosi puhuttelee ja toimii.”
 • ”Elämän kerroksellisuus. Arjen rytmi. Dialogisuus. Eri tarinani osaset muodostavat kokonaisuuden. Olen terapiassasi oppinut arvostamaan näitä kaikkia.”
 • ”Olet rautainen hanketyön ja johtamisen ammattilainen, mutta samalla empaattinen ja tasapuolinen.”
 • ”Sinulta löytyy valtava työkalupakki voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn:”
 • ”Annat tilaa omalle harkinnalla ja tarvittaessa tuuppaat eteenpäin. Osaa sopivalla hetkellä muistuttaa myös armollisuudesta itseä kohtaan.”
KIRJOITUKSIANI

Käytän työssäni erilaisia luovan kirjoittamisen menetelmiä, ja olen jo pidempään kirjoittanut itsekin erilaisia tekstejä osana työtäni. Ne voivat olla blogeja, kolumneja, oppaita, artikkeleita lehtiin tai kirjoihin. Näistä linkeistä pääset tutustumaan muutamaan esimerkkiin:

Unelmien sähköinen perhekeskus – toimintasuosituksen laatiminen yhteistyössä Perheet Keskiöön! -hankkeen kanssa 2022, Lastensuojelun Keskusliitto ry.

Yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistamassa -blogi systeemisestä työotteesta yhdessä PirSoten suunnittelija Eveliina Heinosen kanssa 2022, Lastensuojelun Keskusliitto ry.

Vahvistu vanhempana – Selko-opas vanhemmuuteen, käsikirjoitus, 2020 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 

Yrittäjyyspedagogiikkaa ja sosiaalista tukea -artikkeli 2014, Tampereen Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Julkaisuja 73. 

Ajankohtaista

Nettisivujen päivitystyö on kesken. Pahoittelut siitä aiheutuvaa sekavuutta tai käyttökatkoksia sivuillani!

VAPAITA TERAPIA-AIKOJA 1.9.2022 ETEENPÄIN.  Yksilö-, pari- tai perhetapaamiset etänä tai Lempäälässä. Tiedustelut sähköpostilla tai puhelin 044 2937 773/ Sirpa. 

TYÖNOHJAUKSIA koskevat tiedustelut tai tarjouspyynnöt mieluiten yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla.

KOULUTUKSIA teen tällä hetkellä vain harvakseltaan, mutta aina mielelläni.  Ensi talven toiveista kannattaa olla yhteydessä heti elokuussa.

OLEN LOMALLA HEINÄKUUN, jonka aikana vastaan sähköposteihin kerran viikossa. Kiireellisissä asioissa voit soittaa tai jättää viestiä 044 2937 773/ Sirpa 

 Hyvää kesää! 

Eteenpäin pääsee solisevan puron lailla – välillä pysähtyen ja uusia reittejä etsien, välillä vaivalloisemmin ja välillä iloisesti virraten.

ota yhteyttä

Soliseva logo kansikuvassa

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi
p. 044 2937773

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi, p. 044 2937773

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry)
 • ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus (UWE: PgDip 67,5op)
 • kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys
 • lastensuojelu-, perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen
 • luonto- ja eläinavusteisten sekä toiminnallisten menetelmien ohjaaja
 • sosiaalikasvattaja, sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus), opettaja (AmO), johtamisen EAT
 • Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)
Yhteystiedot


Käyntiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideapark 2.krs
Ideaparkin pohjakartta

Postiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä

 

Y-tunnus:

2783565-7

Sosiaalinen media

tietosuoja

OTA YHTEYTTÄ

Voit lähettää minulle viestiä myös tällä lomakkeella.

Story logo