SIRPA MÄKINEN

 

TERAPIA

TYÖNOHJAUS

VALMENNUS

KEHITTÄMINEN

soliseva – sirpa mäkineN

Tervetuloa sivuilleni! Toteutan terapia-, työnohjaus- ja valmennuspalveluja sekä kehittämistukea yksityis-, kunta-, yritys- tai yhteisöasiakkaille.  Viihtyisä ja rauhallinen työtilani sijaitsee Lempäälän Ideaparkin toisessa kerroksessa. Työskentelen myös luonto-olosuhteissa, etäyhteyksin ja erikseen sovitusti asiakkaiden luona.

Asiakkaideni käytössä on kaksi Neurosonic® -laitetta, joiden matalataajuinen värähtely tukee palautumista ja hetkeen asettumista esimerkiksi terapia- ja työnohjaustapaamisessa. Neurosonic®-käynnin voi varata myös erikseen joko solona tai duona. Voit kysyä myös lahjakortteja tai yrityspaketteja. 

Yritykseni Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. Tämän vuoksi osa palveluistani on joissakin tilanteissa asiakkaille edullisempia tai maksuttomia.

Sirpa Mäkinen, ratkaisukeskeinen terapeutti (PgDip) ja työnohjaaja (STOry), kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisi-, päihde- ja perhetyön erityisosaaminen, sosiaalikasvattaja-sosionomi YAMK, opettaja (AmO) p. 044 2937 773, sirpa@soliseva.fi

Asiakaskokemuksia:

”Sirpa toimii taidolla, lämmöllä ja aktiivisella otteella. Yllättäen hän auttoi löytämään näitä samoja puolia myös itsestäni.”

”Avaavilla kysymyksillään Sirpa sai löytämään uusia näkökulmia elämäämme.”

”Sirpan kanssa työskentely opetti rajaamisen taitoja, ja sitä, etten ole enää niin ankara itselleni tai muille.”

”Intensiivistä ja toimivaa terapiaa – etänäkin. Tuo muutoksia arkeen.”

”Luotettava ja kannustava kumppani, vuoropuhelun rakentaja ja uuden kehittäjä.”

”Sirpan vankka kokemuspohja paistaa läpi rauhallisissa pohdiskeluissa.”

”Turvallisuuden tunne ja luottamus asioiden järjestymiseen kasvoi.”

palvelut

terapia

Terapiapalveluni tukee mielen hyvinvointia sekä muutos- ja kriisitilanteissa selviytymistä.  Voit tulla asiakkaakseni yksin  tai sinulle läheisten ihmisten kanssa. Terapian tavoitteet, sisällöt ja seurantatavat sovimme aina yhdessä. Toimivan ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentaminen kanssasi on minulle tärkeää oli kyseessä sitten kriisikäynti, lyhytterapia tai pidempi terapiaprosessi.

Käsiteltävinä aiheina voivat olla esimerkiksi: ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja  läheisenä jaksamiseen liittyvät haasteet, tunne- ja vuorovaikutusongelmat, kriisit, riippuvuudet, masennus, suru, unettomuus, työ- ja opiskelukyky sekä omien arvojen ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen, dialoginen ja oivalluttava, systeeminen. Terapiatapaamisissa on usein mukana tarinoita ja kognitiivisesta terapiasta tuttuja lähestymistapoja ja menetelmiä. Voimme hyödyntää halutessasi myös kehollisia ja luovia työtapoja sekä luonto- ja eläinavusteisuutta.

Hinnasto: 45min 70€, 60min 80€ ja 90min 120€.  Lisätietoa ja ajanvaraus: sirpa@soliseva.fi

Ei Kela-korvausta. Itse maksava asiakas ei tarvitse lähetettä. En tee käynneistä sähköisiä kirjauksia. Joissain tilanteissa mahdollisuus edullisempiin tai maksuttomiin käynteihin sekä maksusitoumukseen. Terapian kestona on yleensä 5-25 kertaa. Joskus kertakäyntikin voi auttaa eteenpäin, ja joskus taas yhteistyösuhde jatkuu useamman vuoden. Voit kysyä lisää myös 3-8 kerran tai 12 kuukauden prosessityöskentelyistä sekä läheisterapiapalvelusta 12 x 45min. 

Suositusaika paritapaamiseen on 90min. Se sopii myös vanhempi & lapsi/nuori– tai läheinen & tukea tarvitseva –pareille. Toisinaan terapiatapaamiseen voi olla hyvä kutsua isompikin tukijoukko, koska suhteilla ja ympäristöllä on merkitystä toipumisen ja elämän mielekkyyden tukena.  Työssäni arvostan sukupuolen sekä perhe- ja parisuhteiden moninaisuutta.

Vertaistuki voi olla tärkeä lisäresurssi hyvinvointisi vahvistamiseen. Ohjaan tarvittaessa asiakkaitani myös vertaistuen pariin, ja osallistun mielelläni myös erilaisten ryhmien toteutukseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedustelut: sirpa@soliseva.fi  

Työnohjaus

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan työstä nousevia kysymyksiä ja teemoja kertaluontoisesti tai pidempinä prosesseina.

Työnohjaus auttaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamista ja työarjen ilmiöitä sekä löytämään niihin uusia näkökulmia ja toimivampia käytäntöjä. Tärkeää on myös tiimien tai työryhmien yhteisöllisyyden ja toiveikkuuden vahvistaminen. 

Työnohjauksessani painottuvat myös vuorovaikutussuhteisiin, ammatillisuuteen, hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon liittyvät näkökulmat. Yhteisen keskustelun ja pohdinnan lisäksi haastan ja tsemppaan ohjattaviani tarvittaessa kohti  toiminnallisuutta ja uusia kokeiluja. 

Olen toiminut asiakas-, opetus-, järjestö- ja kehittämistyön ohjaustehtävissä. Aiemmin hankittu osaaminen ja oma johtamiskokemus innostavat minua toteuttamaan hanketyön, johdon, esihenkilöiden ja yrittäjien työnohjauksia. Terapeutti-kriisityöntekijä –taustaisena tuen yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä myös työpaikan akuuttitilanteissa. Minulla on näkemystä myös monipaikka- ja etätyön johtamiseen tai käytäntöjen kehittämiseen liittyen. 

Työnohjauksesta teen sopimuksen, johon kirjaamme yhdessä työskentelyn tavoitteet, toteutus- ja arviointitavat sekä kustannukset. Lisätietoa työnohjauksesta Suomen Työnohjaajat ry.

Tiedustelut: sirpa@soliseva.fi  Vuoden 2022 työnohjausten suunnitteluun voi varata maksuttoman 30min etätapaamisen sähköisen ajanvarauksen kautta.

Valmennus

Koulutan tilauksesta valmentavalla ja osallisuutta vahvistavalla otteella erilaisia opiskelijaryhmiä ja työyhteisöjä. Fasilitoin myös erilaisia työpajoja ja kehittämisprosesseja.

Valmennusteni aiheita ovat esimerkiksi:  vanhemmuus ja kasvatuskysymykset, opiskelu-, tunne- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen, luonto- ja eläinavusteisuus, palautuminen, etätyö ja verkko-ohjaus, yrittäjyys, johtaminen sekä tiimi- ja hanketyö.

Yhteistoiminnallisen ja taitopainotteisen työotteen lisäksi valmennuksissani on usein mukana empatian ja itsemyötätunnon kohotusta sekä ripaus huumoria ja käytännön harjoituksia ja pieniä alustuksia.

Valmennuksellista otetta voi yhdessä sopien hyödyntää myös terapiassa tai työnohjauksessa.  Se soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa käsiteltävä kysymys on selkeärajainen,  ja toiveissa on tiedollinen ja taidollinen kehittyminen jossakin tietyssä omaan elämään tai työhön liittyvässä asiassa.

Valmennusten sisällöistä, tavoitteista sekä toteutus- ja seurantatavoista sovin aina  asiakkaan kanssa yhdessä. Valmennuksen kesto voi vaihdella yhdestä työpajasta noin vuoteen tai kahteen. 

Tiedustelut: sirpa@soliseva.fi  

Kehittäminen

Kehittämisen näen keinona vaikuttaa ja tehdä rakenteellista muutostyötä ihmisten hyvinvoinnin eteen.  Esimerkiksi kokemustiedon esille nostaminen, yhteisöllisyys, verkkovuorovaikutus, narratiivinen tutkimus ja arviointi ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Haluan myös itse oppia uutta ja toimia yhdessä muiden kanssa.  

Minusta saa osaavan kumppanin tai vaikka osatoteuttajan monenlaisiin kehittämisprosesseihin  hankesuunnittelusta, asiakaskohtaamisiin, arviointiin ja materiaalituotantoon.

Kirjoitan myös tilauksesta artikkeleita,oppaita, lehtijuttuja, kolumneja, blogeja ja tarinoita.

Hankkeita ja verkostoja, joissa olen mukana:

  • Sosiaali- ja terveysalan yksin- /pienyrittäjien yhteistyö Lempäälässä sekä osuuskunta Kantamoisen  käynnistäminen
  • Green Care Finland ry.:n hallituksen varajäsen ja Pirkanmaan aluejaoston puheenjohtaja sekä yksi luontolähtöisten ja eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden kehittäjistä Suomessa
  • Järjestöyhteistyö: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry./ Kehittämistoiminta, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö/ Pähkinänsärkijät -verkosto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry. ja Pirkan opisto / Lastenhoitokurssi, Lastensuojelun Keskusliitto/ Perheet keskiöön! -hanke ja Kasper -Kasvatus- ja perheneuvonta ry./ Voikukkia-toiminta  ja kokemusasiantuntijatoiminta

Tiedustelut: sirpa@soliseva.fi

Osaaminen

Olen ”keikkatyöläisenä” kouluttanut ja ohjannut ryhmiä ratkaisukeskeisellä ja dialogisella otteella vuodesta 1993. Soliseva aloitti toimintansa v. 2016, josta asti olen tehnyt säännöllisesti myös terapia- ja työnohjaustyötä.

Sosiaalialan asiakastyön kokemusta minulla on 25 vuoden ajalta yksilö- ja ryhmäohjauksesta (nuoret aikuiset, maahanmuuttajat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, läheiset, kriisityö) sekä perhetyöstä (lastensuojelu, vanhemmuustyö, kehitysvammaisuus,, neurologiset haasteet).

Käytännön johtamiskokemukseni on kertynyt 15 vuoden ajalta. Olen perehtynyt erityisesti hyvinvointia vahvistavaan johtamiseen muutos- ja kriisitilanteissa sekä prosessi- ja hankejohtamiseen erilaisissa tiimeissä. 

Pohjakoulutukseltani olen vm 1995 sosiaalikasvattaja ja sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (AmO/ sosiaaliala, yrittäjyys, tiimioppiminen).  Lisäksi olen toiminnallisten sekä luonto- ja eläinavusteisten (Green Care) menetelmien ohjaaja.

Matkan varrella olen pakannut reppuuni osaamista mm. ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (67,5op), kognitiivisesta lyhytterapiasta (30op), systeemisestä lastensuojelutyöstä, kriisi-, perhe- ja päihdetyöstä, etäkuntoutuksesta, kirjoittamisesta sekä johtamisesta, palvelumuotoilusta ja hanketyöstä.

pisarat lehdellä

Luovuus, ratkaisukeskeisyys sekä luonto- ja eläinavusteisuus ovat kulkeneet mukanani pitkään työssä ja vapaa-ajalla.  Ne ovat minulle myös oman hyvinvoinnin lähteitä. 

Luovuus ja toiminnallisuus tuovat sopivasti annosteltuina  hyvää maustetta kohtaamisiin. Kaikessa moninaisuudessaan ne auttavat sanoittamaan kokemuksia sekä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja arkielämän tilanteisiin.  

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa minulle mahdollisuutta pysähtyä oman tilanteen äärelle ja tutkia sitä eri näkökulmista. En lupaa valmiita ratkaisuja, vaan tuen kokemusten tarkastelua, toipumista ja uuden oppimista sekä psyykkisen joustavuuden ja toiveikkuuden kasvua.

Luontoa ja eläinavusteisuutta hyödynnän erityisesti mielen hyvinvoinnin, luovuuden, oppimisen ja palautumisen tukena. Erikseen sovitusti ja tavoitteellisesti työparinani toimii ystävällinen ja kokenut ”koiraterapeutti” Nelli sekä lähitilojen eläimiä.

Ajankohtaista

Minulla ei ole tällä hetkellä tilaa uusille terapia-asiakkaille. Vuoden 2022 asiakaspaikoista voit tiedustella yhteydenottolomakkeen kautta sekä sähköpostilla tai puhelimella. 

Sähköisen ajanvarauksen kautta voi varata maksuttomia 30min etätapaamisaikoja vuonna 2022 alkavien työnohjausten käynnistelyyn – tutustutaan ja suunnitellaan yhdessä vaikuttava työnohjausprosessi! Lisätietoa ja tarjouspyynnön voit kysyä myös sähköpostilla. 

Neurosonic® solo ja duo -käyntien sähköinen ajanvaraus toimii jälleen koronatauon jälkeen, tervetuloa rentoutumaan ja palautumaan!  Saatavilla on myös 5x -sarjakortteja ja yrityspaketteja, joista voit kysyä sähköpostilla tai nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.  Vuodelle 2022 varattavissa palautumisen taitoja, itsemyötätuntoa ja yhteisöllisyyttä vahvistavia  hyvinvointikursseja (10h) ryhmille ja työyhteisöille.  Kerron niistäkin mielelläni lisää!

Syysterveisin; Sirpa

Ajanvaraus

Sähköisestä ajanvarauksesta löydät aikoja Neurosonic® -huoneelle solona tai duona.  Lisäksi voit varata maksuttoman 30min etätapaamisen vuonna 2022 käynnistyvien työnohjausten suunnitteluun. 

Jos sopivia aikoja ei löydy tai olet jatkava terapia-asiakkaani ja haluat vaihtaa tapaamisaikaa, laitathan minulle sähköpostia sirpa@soliseva.fi

Vuoden 2022 terapia-asiakaspaikoista voit tiedustella  sähköpostilla, puhelimella tai nettisivun yhteydenottolomakkeella.

 Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Ajanvaraus

Sähköisestä ajanvarauksesta löydät aikoja Neurosonic® -huoneelle solona tai duona.  Lisäksi voit varata maksuttoman 30min etätapaamisen vuonna 2022 käynnistyvien työnohjausten suunnitteluun. 

Jos sopivia aikoja ei löydy tai olet jatkava terapia-asiakkaani ja haluat vaihtaa tapaamisaikaa, laitathan minulle sähköpostia sirpa@soliseva.fi

Vuoden 2022 terapia-asiakaspaikoista voit tiedustella  sähköpostilla, puhelimella tai nettisivun yhteydenottolomakkeella.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Eteenpäin pääsee solisevan puron lailla – välillä pysähtyen ja uusia reittejä etsien, välillä vaivalloisemmin ja välillä iloisesti virraten.

ota yhteyttä

Soliseva logo kansikuvassa

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi
p. 044 2937773

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi, p. 044 2937773

  • ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja terapeutti (PgDip 67,5op)
  • kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisityöntekijä, lastensuojelu-, perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen
  • luonto- ja eläinavusteisten sekä toiminnallisten menetelmien ohjaaja
  • sosiaalikasvattaja, sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus), opettaja (AmO), Johtamisen EAT
  • Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)
Yhteystiedot


Käyntiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideapark 2.krs
Ideaparkin pohjakartta

Postiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä

 

Y-tunnus:

2783565-7

Sosiaalinen media

tietosuoja

OTA YHTEYTTÄ & ANNA palautetta

Voit jättää minulle yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella.

Palaute on aina tervetullutta. Voit lähettää sitä tästä myös anonyymisti (nimi ja sähköposti eivät ole pakollisia).

Story logo