SIRPA MÄKINEN

TERAPIA

TYÖNOHJAUS

VALMENNUS

KEHITTÄMINEN


AJANKOHTAISTA:

Osa Solisevan sosiaalipalveluista ja Lempäälän Ideaparkin Mielen hyvinvoinnin taukopaikka ovat siirtyneet Kantamoinen osk alaisuuteen. Yhteistyö mahdollistaa Neurosonic® -rentoutushuoneen laajemman aukiolon. Ajanvaraus Kantamoisen sivuilta.  

Muutostilanteessa Soliseva luopuu Yhteiskunnallinen yritys –merkin käytöstä.

Jatkossa Soliseva on henkilöyritykseni, jonka kautta keskityn työnohjaus-, valmennus- ja terapiatyöhön. Yksittäisiä aikoja löydät ajanvarauksen kautta. Pidempien työskentelyiden tiedustelut sirpa@soliseva.fi. Toteutan tilauksesta myös koulutuksia, kehittämistukea ja kirjoitusprojekteja eri yhteistyökumppaneille.

Kohtaamisiin; Sirpa

soliseva – sirpa mäkinen

”Sirpa toimii taidolla, lämmöllä ja aktiivisella otteella. Yllättäen hän auttoi löytämään näitä samoja puolia myös itsestäni.”

”Avaavilla kysymyksillään Sirpa sai löytämään uusia näkökulmia elämäämme.”

”Sirpan kanssa työskentely opetti rajaamisen taitoja, ja sitä, etten ole enää niin ankara itselleni tai muille.”

”Intensiivistä ja toimivaa terapiaa – etänäkin. Tuo muutoksia arkeen.”

”Luotettava ja kannustava kumppani, vuoropuhelun rakentaja ja uuden kehittäjä.”

”Sirpan vankka kokemuspohja paistaa läpi rauhallisissa pohdiskeluissa.”

”Turvallisuuden tunne ja luottamus asioiden järjestymiseen kasvoi.”

Asiakaskokemuksia vuodelta 2020 – myös itselleni on  arvokasta saada olla mukana erilaisissa pysähtymisen ja muutosten hetkissä.

Tarjoan terapia-, työnohjaus- ja valmennuspalveluja sekä kehittämistukea yksityis- ja yritys- tai yhteisöasiakkaille. Työtilani sijaitsee Lempäälän Ideaparkissa. Työskentelen sujuvasti myös etäyhteyksim ja erikseen sovitusti asiakkaiden luona. Yritykseni Soliseva on myös rekisteröitynyt sosiaalipalveluiden tuottaja. Tämän vuoksi osa palveluistani voi joissakin tilanteissa olla asiakkaalle edullisempia tai maksuttomia.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa palveluistani ja osaamisestani sekä blogini – tervetuloa tutustumaan ja asiakkaakseni!

Solisevan palvelut

Yksilö- ja pariterapia

Yksilö- ja pariterapia tukee mielen hyvinvointia sekä muutos- ja kriisitilanteissa selviytymistä. Terapian tavoitteet, sisällöt ja seurantatavat sovin aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Käsiteltävinä aiheina voivat olla: ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja  läheisenä jaksamiseen liittyvät haasteet, tunne- ja vuorovaikutusongelmat, kriisit, riippuvuudet, masennus, suru, työ- ja opiskelukyky sekä omien arvojen ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen.

Terapian kesto on 5-20 kertaa, mutta kertakäyntikin voi auttaa eteenpäin. Voit kysyä lisätietoa ja mahdollisuudesta 3-8 kerran tai 12 kuukauden prosessityöskentelyyn sirpa@soliseva.fi.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen, dialoginen ja oivalluttava. Terapiatapaamisissa on usein mukana tarinoita sekä kognitiivisesta terapiasta tuttuja lähestymistapoja ja menetelmiä. Voimme hyödyntää apuna myös kehollisia ja luovia työtapoja sekä luonto- ja eläinavusteisuutta.

Hinnasto: 45min 70€, 60min 80€ ja 90min 120€ –  Varaa aika täältä.

Ei Kela-korvausta. Joissain tilanteissa mahdollisuus edullisempiin tai maksuttomiin käynteihin sekä maksusitoumukseen. Lähetettä ei tarvita. En tee käynneistä sähköisiä kirjauksia.

Suositusaika pariterapiaan on 90min. Se sopii puolisoiden lisäksi myös vanhempi & lapsi/nuori– tai läheinen & tukea tarvitseva –pareille. Toisinaan terapiatapaamiseen voi olla hyvä kutsua isompikin tukijoukko, koska suhteilla ja ympäristöllä on merkitystä ratkaisujen löytämisessä sekä toipumisen tukena. 

Koska vertaistuki voi olla arvokas osa selviytymistä, ohjaan mielelläni myös terapeuttisia ryhmiä tilauksesta eri yhteistyökumppaneille, tiedustelut: sirpa@soliseva.fi  

Työnohjaus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on mahdollisuus tutkia työstä nousevia kysymyksiä ja teemoja kertaluontoisesti tai pidempinä prosesseina.

Työnohjaus auttaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamista ja työarjen ilmiöitä sekä löytämään niihin uusia näkökulmia ja toimivampia käytäntöjä. Tärkeää on myös tiimien tai työryhmien yhteisöllisyyden ja toiveikkuuden vahvistaminen. 

Työnohjauksessani painottuvat ammatillisuuteen, hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon liittyvät näkökulmat. Reflektoinnin lisäksi haastan ja tsemppaan ohjattaviani tarvittaessa kohti toiminnallisuutta ja uusia kokeiluja. 

Olen toiminut asiakas- ja kehittämistyön ohjaustehtävissä jo pitkään. Myös järjestötoimijoiden työnohjaukset ovat lähellä sydäntäni. Aiemmin hankittu osaaminen ja oma johtamiskokemus innostavat toteuttamaan yhä enemmän johdon, esihenkiöiden ja yrittäjien työnohjauksia. Terapeutti-kriisityöntekijä –taustaisena tarjoan myös tukea yksilöiden tai yhteisöjen akuuttitilanteisiin työpaikoilla.  

Työnohjauksesta teen sopimuksen, johon kirjaamme yhdessä työskentelyn tavoitteet, toteutus- ja arviointitavat sekä kustannukset.

Lisätietoa ja tarjouspyynnöt: sirpa@soliseva.fi

Vaihtoehtoisesti voit varata kanssani maksuttoman 30min suunnittelutapaamisen etänä täältä

Valmennus

Valmennustapaaminen kanssani voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun käsittelyä kaipaava kysymys on selkeärajainen. Valmennus toimii yksilöille, perheille ja ryhmille erityisen hyvin silloin, kun toiveissa on tiedollinen ja taidollinen kehittyminen jossakin tietyssä omaan elämään tai työhön liittyvässä asiassa.

Valmennusteni aiheita ovat olleet esimerkiksi:  vanhemmuus ja kasvatuskysymykset, opiskelu-, tunne- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen, luonto- ja eläinavusteisuus, palautuminen sekä tiimi- ja hanketyö.

Valmennusten sisällöistä, tavoitteista sekä toteutus- ja seurantatavoista sovin aina  asiakkaan kanssa. Valmennuksen kesto voi vaihdella yhdestä työpajasta noin vuoteen.  

Pedagogisen ja taitopainotteisen työotteen lisäksi valmennuksissani on usein mukana empatian ja itsemyötätunnon kohotusta sekä ripaus huumoria ja käytännön harjoituksia ja pieniä alustuksia.

Tilauksesta koulutan valmentavalla ja osallistavalla otteella myös työyhteisöjä tai opiskelijaryhmiä. 

Hinnat:

Yksilö- ja perhevalmennus 95€/ 60min – varaa aika.
Ryhmävalmennukset ja opetustyö sopimuksen mukaan, tiedustelut sirpa@soliseva.fi  

Kehittäminen

Into oppia ja kehittää uutta ovat minulla verissä. Kehittäminen on  keino vaikuttaa ja tehdä rakenteellista muutostyötä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Kokemustiedon esille nostaminen, yhteisöllisyys, verkkovuorovaikutus, narratiivinen tutkimus, vertaisarviointi ja tuloksellisuuden arviointi ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. 

Minusta saa osaavan kumppanin tai vaikka osatoteuttajan monenlaisiin kehittämisprosesseihin tai niiden eri vaiheisiin hankesuunnittelusta, asiakaskohtaamisiin, arviointiin ja materiaalituotantoon.

Kirjoitan myös tilauksesta artikkeleita, lehtijuttuja, kolumneja ja blogeja.

Hankkeita ja verkostoja, joissa olen tällä hetkellä mukana:

  • Sosiaali- ja terveysalan yksin- /pienyrittäjien yhteistyö Lempäälässä sekä osuuskunta Kantamoisen  käynnistäminen
  • Green Care Finland ry.:n jäsenyritys ja hallituksen varajäsen sekä yksi luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden kehittäjistä Suomessa
  • Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.: Voikukkia-toiminta sijoitettujen lasten vanhempien tueksi

Lisätietoa ja yhteistyötunnustelut sirpa@soliseva.fi

Osaaminen

Olen ”keikkatyöläisenä” kouluttanut ja ohjannut ryhmiä ratkaisukeskeisellä ja dialogisella otteella vuodesta 1993. Soliseva aloitti toimintansa v. 2016, josta asti olen tehnyt säännöllisesti myös terapia- ja työnohjaustyötä.

Asiakastyön kokemusta minulla on kaikkiaan 25 vuoden ajalta yksilö- ja ryhmäohjauksesta (nuoret aikuiset, maahanmuuttajat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä läheiset, kriisityö) sekä perhetyöstä (lastensuojelu, vanhemmuustyö, kehitysvammaisuus,, neurologiset haasteet).

Käytännön johtamiskokemukseni on kertynyt n. 15 vuoden ajalta eri järjestöistä ja kehittämishankkeista. Olen perehtynyt erityisesti hyvinvointia vahvistavaan johtamiseen muutos- ja kriisitilanteissa sekä prosessi- ja hankejohtamiseen erilaisissa tiimeissä.

Pohjakoulutukseltani olen vm 1995 sosiaalikasvattaja ja sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (AmO/ sosiaaliala, yrittäjyys, tiimioppiminen).  Lisäksi olen toiminnallisten sekä luonto- ja eläinavusteisten menetelmien ohjaaja.

Matkan varrella olen pakannut reppuuni osaamista mm. ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (PgDip 67,5op), kognitiivisesta lyhytterapiasta, etäkuntoutuksesta,  kriisi-, perhe- ja päihdetyöstä sekä johtamisesta, palvelumuotoilusta ja hanketyöstä.

pisarat lehdellä

Luovuus, ratkaisukeskeisyys sekä luonto- ja eläinavusteisuus ovat kulkeneet mukanani pitkään työssä ja vapaa-ajalla.  Ne ovat minulle myös oman hyvinvoinnin lähteitä. 

Luovuus ja toiminnallisuus tuovat sopivasti annosteltuina  hyvää maustetta kohtaamisiin. Ne auttavat sanoittamaan kokemuksia sekä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja tosielämän tilanteisiin.  

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa minulle mahdollisuutta pysähtyä oman tilanteen äärelle ja tutkia sitä eri näkökulmista. En lupaa valmiita ratkaisuja, vaan tuen selviytymistä, uuden oppimista sekä psyykkisen joustavuuden ja toiveikkuuden kasvua.

Luonto- ja eläinavusteisuutta hyödynnän erityisesti mielen hyvinvoinnin, luovuuden ja palautumisen tukena. Erikseen sovitusti ja tavoitteellisesti työparinani toimii ystävällinen ja kokenut ”koiraterapeutti” Nelli sekä lähitilojen eläimiä.

Mistä Sinä tai Te voitte löytää lisää hyvinvointia ja merkitystä (työ)elämään?  Miten voin olla siinä avuksi?

Ajanvaraus

Voit varata tästä ajan terapia-, valmennus- tai työnohjaustapaamiseen. Voit valita tapaamisen etäyhteydellä tai Lempäälän Ideaparkkiin. Jos sopivaa aikaa ei löydy tai Sinulla on erityistoiveita, tavoitat minut parhaiten sirpa@soliseva.fi

 Neurosonic® -ajanvaraus löytyy  täältä.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Ajanvaraus

Voit varata tästä ajan terapia-, valmennus- tai työnohjaustapaamiseen. Voit valita tapaamisen etäyhteydellä tai Lempäälän Ideaparkkiin.  Jos sopivaa aikaa ei löydy tai sinulla on erityistoiveita, tavoitat minut parhaiten sirpa@soliseva.fi

Neurosonic® -ajanvaraus löytyy täältä.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Usein kysyttyä

Onko sinulla vapaita paikkoja KELA-terapiaan?

En voi valitettavasti ottaa vastaan asiakkaita KELA:n tukemaan psykoterapiaan. Suorittamani kolmivuotinen ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus (PgDip 67,5op) ei oikeuta käyttämään psykoterapeutin ammattinimikettä. Olen tällä hetkellä Valviran rekisterissä ainoastaan laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä.

Alalle soveltuva pohjakoulutukseni on sosiaalikasvattaja-sosionomi YAMK (sosiaalityö). Edellä mainitun terapiakoulutuksen lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytterapian, kriisi- ja traumatyön sekä ratkaisukeskeisen perhetyön koulutukset sekä 25 vuoden työkokemus alalta. Näin ollen voit tulla turvallisin mielin terapia-asiakkaakseni joko itse maksaen tai jonkun muun tahon maksamana. Teemme aluksi yhdessä arviota siitä, olenko minä Sinulle sopiva terapeutti. Tarvittaessa ohjaan Sinua sopivaan palveluun tai KELA:n tukemaan psykoterapiaan hakeutumisessa.

Yritykseni Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. Tästä syystä palveluni ovat joissakin tilanteissa asiakkaalle edullisempia tai maksuttomia.  Voit kysyä tästä mahdollisuudesta omalta vastuutyöntekijältäsi. Myös muut tahot voivat osallistua terapiakäyntien kustannuksiin. Satunnaisesti käytössäni on myös erillisrahoituksia.

Lisätietoa KELAn kuntoutuspsykoterapiasta täältä.

Mistä nimi Soliseva?

Kotini läheisyydessä on pieni metsäpuro, jonka vartta usein lenkkeilen koiran kanssa. Pidän myös koskien ja tunturipurojen äärellä kuljeskelusta. Solisevan veden ääni rauhoittaa ja antaa myös voimaa. Näistä ideoista syntyi yritykseni nimi kevätpurojen aikaan vuonna 2016. Heikin kuvituspajan suunnittelema logo kuvaa, miten keskustelu ja ajatustenvaihto vievät eteenpäin ja avaavat uusia uria tai sävyjä elämään. Nämä ovat asioita, joita haluan omalla työlläni ja kohtaamisissa edistää Solisevassa.

Eteenpäin pääsee solisevan puron lailla – välillä pysähtyen ja uusia reittejä etsien, välillä vaivalloisemmin ja välillä iloisesti virraten.

BLOGI

Täältä löydät kirjoituksia Solisevan eri vaiheilta. Vuodesta 2021 kirjoitan blogia yksin. Aiheet nousevat työstäni ja elämän pohdiskelusta. Kokoan blogiin myös muualle kirjoittamiani tekstejä.

ota yhteyttä

Soliseva logo kansikuvassa

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi
p. 044 2937773

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi, p. 044 2937773

  • ratkaisukeskeinen terapeutti (PgDip 67,5op) ja työnohjaaja (STOry)
  • kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisi-, perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen
  • luonto- ja eläinavusteisten sekä toiminnallisten menetelmien ohjaaja
  • sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus), opettaja, JET
  • Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)
Yhteystiedot


Käyntiosoite:

c/o Kantamoinen,
Ideapark 2.krs
Ideaparkin pohjakartta

Postiosoite:

c/o Kantamoinen,
Ideaparkinkatu 4,
37570 Lempäälä

 

Y-tunnus:

2783565-7

Sosiaalinen media

tietosuoja

palaute

Palaute ja kehittämisideat ovat tervetulleita, kiitos!

Tällä lomakkeella voit lähettää niitä myös anonyymisti (nimi ja sähköposti eivät ole pakollisia).