SIRPA MÄKINEN

TERAPIA

TYÖNOHJAUS

VALMENNUS

KEHITTÄMINEN

AJANKOHTAISTA

Sähköisen ajanvarauksen kautta löydät yksittäisiä aikoja terapia- ja valmennustapaamisiin sekä  työnohjauksen suunnitteluun. Mahdollisuutta pidempikestoisempaan terapiatyöskentelyyn (ei Kela korv.) ja työnohjaukseen syksystä 2021 eteenpäin voit tiedustella puhelimella tai sähköpostilla. 

Neurosonic®-ajanvaraus 1.5.2021 alkaen sähköpostilla tai puhelimella, kunnes saamme  nettiajanvarauksen jälleen toimimaan. 

Sähköposti: sirpa@soliseva.fi tai puhelin: 044 2937 773 /Sirpa Mäkinen, sosionomi YAMK, kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisityöntekijä, ratkaisukeskeinen terapeutti (PgDip) ja työnohjaaja (STOry), perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen

soliseva – sirpa mäkinen

”Sirpa toimii taidolla, lämmöllä ja aktiivisella otteella. Yllättäen hän auttoi löytämään näitä samoja puolia myös itsestäni.”

”Avaavilla kysymyksillään Sirpa sai löytämään uusia näkökulmia elämäämme.”

”Sirpan kanssa työskentely opetti rajaamisen taitoja, ja sitä, etten ole enää niin ankara itselleni tai muille.”

”Intensiivistä ja toimivaa terapiaa – etänäkin. Tuo muutoksia arkeen.”

”Luotettava ja kannustava kumppani, vuoropuhelun rakentaja ja uuden kehittäjä.”

”Sirpan vankka kokemuspohja paistaa läpi rauhallisissa pohdiskeluissa.”

”Turvallisuuden tunne ja luottamus asioiden järjestymiseen kasvoi.”

Asiakaskokemuksia vuodelta 2020 – itselleni on arvokasta saada olla mukana erilaisissa pysähtymisen ja muutosten hetkissä.

Tarjoan terapia-, työnohjaus- ja valmennuspalveluja sekä kehittämistukea yksityis- ja yritys- tai yhteisöasiakkaille. Viihtyisä ja rauhallinen työtilani sijaitsee Lempäälän Ideaparkin toisessa kerroksessa. Työskentelen sujuvasti etäyhteyksin ja erikseen sovitusti asiakkaiden luona. Yritykseni Soliseva on myös rekisteröitynyt sosiaalipalveluiden tuottaja. Tämän vuoksi osa palveluistani voi joissakin tilanteissa olla asiakkaalle edullisempia tai maksuttomia.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa palveluistani ja osaamisestani sekä blogini – tervetuloa tutustumaan ja asiakkaakseni!

Solisevan palvelut

Yksilö- ja pariterapia

Terapia tukee mielen hyvinvointia sekä muutos- ja kriisitilanteissa selviytymistä. Tavoitteet, sisällöt ja seurantatavat sovin aina asiakkaan kanssa yhdessä. Toimiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on olennaista,  

Käsiteltävinä aiheina voivat olla esimerkiksi: ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja  läheisenä jaksamiseen liittyvät haasteet, tunne- ja vuorovaikutusongelmat, kriisit, riippuvuudet, masennus, suru, työ- ja opiskelukyky sekä omien arvojen ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen, dialoginen ja oivalluttava. Terapiatapaamisissa on usein mukana tarinoita ja kognitiivisesta terapiasta tuttuja lähestymistapoja ja menetelmiä. Voimme hyödyntää halutessasi myös kehollisia ja luovia työtapoja sekä luonto- ja eläinavusteisuutta.

Hinnasto: 45min 70€, 60min 80€ ja 90min 120€ –  Varaa aika täältä.

Ei Kela-korvausta. Lähetettä ei tarvita. En tee käynneistä sähköisiä kirjauksia. Joissain tilanteissa mahdollisuus edullisempiin tai maksuttomiin käynteihin sekä maksusitoumukseen. Terapian kesto on yleensä 5-20 kertaa. Joskus kertakäyntikin voi auttaa eteenpäin, ja joskus taas yhteistyösuhde jatkuu useamman vuoden. Voit kysyä lisää myös 3-8 kerran tai 12 kuukauden prosessityöskentelyistä sirpa@soliseva.fi.

Suositusaika paritapaamiseen on 90min. Se sopii myös vanhempi & lapsi/nuori– tai läheinen & tukea tarvitseva –pareille. Toisinaan terapiatapaamiseen voi olla hyvä kutsua isompikin tukijoukko, koska suhteilla ja ympäristöllä on merkitystä toipumisen ja toiveikkuuden tukena. 

Koska vertaistuella on usein merkitystä hyvinvoinnin ja toipumisen tukena, ohjaan mielelläni myös terapeuttisia ryhmiä tilauksesta eri yhteistyökumppaneille, tiedustelut: sirpa@soliseva.fi  

Työnohjaus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan työstä nousevia kysymyksiä ja teemoja kertaluontoisesti tai pidempinä prosesseina.

Työnohjaus auttaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamista ja työarjen ilmiöitä sekä löytämään niihin uusia näkökulmia ja toimivampia käytäntöjä. Tärkeää on myös tiimien tai työryhmien yhteisöllisyyden ja toiveikkuuden vahvistaminen. 

Työnohjauksessani painottuvat ammatillisuuteen, hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon liittyvät näkökulmat. Yhteisen keskustelun ja pohdinnan lisäksi haastan ja tsemppaan ohjattaviani tarvittaessa kohti toiminnallisuutta ja uusia kokeiluja. 

Olen toiminut asiakas- ja kehittämistyön ohjaustehtävissä pitkään. Myös järjestötoimijoiden työnohjaukset ovat lähellä sydäntäni. Aiemmin hankittu osaaminen ja oma johtamiskokemus innostavat minua toteuttamaan myös johdon, esihenkiöiden ja yrittäjien työnohjauksia. Terapeutti-kriisityöntekijä –taustaisena voin olla yksilöiden, tiimien tai yhteisöjen tukena akuuttitilanteissa työpaikoilla. Minulla on omakohtaista kokemusta etäjohtamisesta ja asiakastyöstä erilaisilla teknisillä alustoilla. 

Työnohjauksesta teen sopimuksen, johon kirjaamme yhdessä työskentelyn tavoitteet, toteutus- ja arviointitavat sekä kustannukset. Lisätietoa työnohjauksesta Suomen Työnohjaajat ry.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: sirpa@soliseva.fi. Kanssani voi sopia myös maksuttoman 30min tutustumis- ja suunnittelutapaamisen etänä täältä

Valmennus

Valmennustapaaminen kanssani voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun käsittelyä kaipaava kysymys on selkeärajainen. Valmennus toimii yksilöille, perheille ja ryhmille erityisen hyvin silloin, kun toiveissa on tiedollinen ja taidollinen kehittyminen jossakin tietyssä omaan elämään tai työhön liittyvässä asiassa.

Valmennusteni aiheita ovat olleet esimerkiksi:  vanhemmuus ja kasvatuskysymykset, opiskelu-, tunne- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen, luonto- ja eläinavusteisuus, palautuminen, yrittäjyys, johtaminen sekä tiimi- ja hanketyö.

Valmennusten sisällöistä, tavoitteista sekä toteutus- ja seurantatavoista sovin aina  asiakkaan kanssa yhdessä. Valmennuksen kesto voi vaihdella yhdestä työpajasta noin vuoteen tai kahteen.  

Pedagogisen ja taitopainotteisen työotteen lisäksi valmennuksissani on usein mukana empatian ja itsemyötätunnon kohotusta sekä ripaus huumoria ja käytännön harjoituksia ja pieniä alustuksia.

Tilauksesta koulutan valmentavalla ja osallisuutta vahvistavalla otteella myös työyhteisöjä sekä opiskelijaryhmiä. 

Hinnat:

Yksilö- ja perhevalmennus 95€/ 60min – varaa aika.
Ryhmävalmennukset ja opetustyö sopimuksen mukaan, tiedustelut sirpa@soliseva.fi  

Kehittäminen

Into oppia ja kehittää uutta ovat iso osa minua. Kehittämisen näen keinona vaikuttaa ja tehdä rakenteellista muutostyötä ihmisten hyvinvoinnin eteen.  Esimerkiksi kokemustiedon esille nostaminen, yhteisöllisyys, verkkovuorovaikutus, narratiivinen tutkimus, vertaisarviointi ja tuloksellisuuden arviointi ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. 

Minusta saa osaavan kumppanin tai vaikka osatoteuttajan monenlaisiin kehittämisprosesseihin tai niiden eri vaiheisiin hankesuunnittelusta, asiakaskohtaamisiin, arviointiin ja materiaalituotantoon.

Kirjoitan myös tilauksesta artikkeleita, lehtijuttuja, kolumneja, blogeja ja tarinoita.

Hankkeita ja verkostoja, joissa olen tällä hetkellä mukana:

  • Sosiaali- ja terveysalan yksin- /pienyrittäjien yhteistyö Lempäälässä sekä osuuskunta Kantamoisen  käynnistäminen
  • Green Care Finland ry.:n hallituksen varajäsen ja Pirkanmaan aluejaoston puheenjohtaja sekä yksi luontolähtöisten ja eläinavusteisten hyvinvointipalveluiden kehittäjistä Suomessa
  • Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.: Voikukkia-toiminta sijoitettujen lasten vanhempien tueksi

Lisätietoa ja yhteistyötunnustelut sirpa@soliseva.fi

Osaaminen

Olen ”keikkatyöläisenä” kouluttanut ja ohjannut ryhmiä ratkaisukeskeisellä ja dialogisella otteella vuodesta 1993. Soliseva aloitti toimintansa v. 2016, josta asti olen tehnyt säännöllisesti myös terapia- ja työnohjaustyötä.

Asiakastyön kokemusta minulla on 25 vuoden ajalta yksilö- ja ryhmäohjauksesta (nuoret aikuiset, maahanmuuttajat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä läheiset, kriisityö) sekä perhetyöstä (lastensuojelu, vanhemmuustyö, kehitysvammaisuus,, neurologiset haasteet).

Käytännön johtamiskokemukseni on kertynyt n. 15 vuoden ajalta eri järjestöistä ja kehittämishankkeista. Olen perehtynyt erityisesti hyvinvointia vahvistavaan johtamiseen muutos- ja kriisitilanteissa sekä prosessi- ja hankejohtamiseen erilaisissa tiimeissä. 

Pohjakoulutukseltani olen vm 1995 sosiaalikasvattaja ja sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus, tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (AmO/ sosiaaliala, yrittäjyys, tiimioppiminen).  Lisäksi olen toiminnallisten sekä luonto- ja eläinavusteisten menetelmien ohjaaja.

Matkan varrella olen pakannut reppuuni osaamista mm. ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (PgDip 67,5op), kognitiivisesta lyhytterapiasta, etäkuntoutuksesta,  kriisi-, perhe- ja päihdetyöstä sekä johtamisesta, palvelumuotoilusta ja hanketyöstä.

pisarat lehdellä

Luovuus, ratkaisukeskeisyys sekä luonto- ja eläinavusteisuus ovat kulkeneet mukanani pitkään työssä ja vapaa-ajalla.  Ne ovat minulle myös oman hyvinvoinnin lähteitä. 

Luovuus ja toiminnallisuus tuovat sopivasti annosteltuina  hyvää maustetta kohtaamisiin. Kaikessa moninaisuudessaan ne auttavat sanoittamaan kokemuksia sekä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja tosielämän tilanteisiin.  

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa minulle mahdollisuutta pysähtyä oman tilanteen äärelle ja tutkia sitä eri näkökulmista. En lupaa valmiita ratkaisuja, vaan tuen kokemusten tarkastelua, toipumista ja uuden oppimista sekä psyykkisen joustavuuden ja toiveikkuuden kasvua.

Luonto- ja eläinavusteisuutta hyödynnän erityisesti mielen hyvinvoinnin, luovuuden ja palautumisen tukena. Erikseen sovitusti ja tavoitteellisesti työparinani toimii ystävällinen ja kokenut ”koiraterapeutti” Nelli sekä lähitilojen eläimiä.

Mistä Sinä tai Te voitte löytää lisää hyvinvointia ja merkitystä (työ)elämään?  Miten voin olla siinä avuksi?

Ajanvaraus

Voit varata tästä ajan terapia- ja valmennustapaamiseen Lempäälän Ideaparkkiin sekä työnohjauksen suunniteluun etänä (30min). 

Jos toivot terapia- tai valmennustapaamista etänä tai kotonasi ja/tai Sinulla on muita erityistoiveita , kirjoita näistä lisätietoa varauksesi viestikenttään. 

Jos sopivaa aikaa ei löydy tai Sinulla on kriisitilanne, tavoitat minut parhaiten sirpa@soliseva.fi

 Neurosonic® -ajanvaraus  puhelimella tai sähköpostilla.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Ajanvaraus

Voit varata tästä ajan terapia- ja valmennustapaamiseen Lempäälän Ideaparkkiin sekä työnohjauksen suunniteluun etänä (30min). 

Jos toivot terapia- tai valmennustapaamista etänä tai kotonasi ja/tai Sinulla on muita erityistoiveita , kirjoita näistä lisätietoa varauksesi viestikenttään. 

Jos sopivaa aikaa ei löydy tai Sinulla on kriisitilanne, tavoitat minut parhaiten sirpa@soliseva.fi

Neurosonic® -ajanvaraus puhelimella tai sähköpostilla.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Usein kysyttyä

Miten pääsee koira-avusteiseen, ammatilliseen tukihenkilöpalveluusi, ja kenelle se sopii?

Olen vuodesta 2016 työskennellyt koira-avusteisesti ammatillisena tukihenkilönä lapsille, nuorille tai nuorille aikuisille. Kyseessä on ollut sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukainen, yksilöllisesti räätälöity ja asiakkaan kotikunnan maksama tukipalvelu. Sen kesto on vaihdellut puolesta vuodesta kahteen vuoteen.. Shetlanninlammaskoira Nelli on ollut työparini myös terapia-vastaanotolla sekä yksittäisissä valmennus- ja ohjaustilanteissa. Näitä palveluja ovat kuntien lisäksi ostaneet myös toiset yritykset, järjestöt ja yksityiset perheet. 

Jatkan koira-avusteista, ammatillista tukihenkilöpalvelua osana Kantamoinen osuuskunnan perhe- ja sosiaalipalveluja.  Syksystä 2021 paikkoja on kolmelle uudelle lapselle tai nuorelle. Asiakaspaikkoja on koiran hyvinvointi ja oma muu työtilanteeni huomioiden rajoitetusti, ja aiempina vuosina ne ovat täyttyneet nopeasti. Alla on hieman lisätietoa minun sekä Nellin taustoista  ja työskentelytavoista, jotta voitte yhdessä oman työntekijänne ja perheenne kanssa pohtia niiden soveltuvuutta tarpeisiinne. 

Nelli on parhaimmillaan yksilötapaamisissa, joissa asiakkaan tavoitteina voi olla esimerkiksi vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoitteleminen tai omien rajojen tunnistamiseen ja asettamiseen liittyvien kysymysten tutkiminen. Nelli on rauhallinen, ilmeikäs ja aktiivisesti ihmisen kanssa vuorovaikuttava koira. Sen osoittama kiintymys on ollut aiemmin asiakkailleni hyvin palkitseva ja voimaannuttava kokemus, samoin kuin onnistumiset arkisissa touhuissa koiran kanssa. Nelli on ihmisrakas, perustottelevainen koti- ja perhekoira, joka ei ole käynyt tehtäviänsä varten kursseja tai läpäissyt erityisiä soveltuvuustestejä. 

Itselläni on pitkä kokemus mielenterveys-, kriisi- ja lastensuojelutyöstä, ja olen työskennellyt myös erityistä tukea tarvitsevien ryhmien parissa.  Koira-avusteisessa työskentelyssä olen saanut positiivista palautetta edistysaskelista mm. traumaattisia kokemuksia kohdanneiden, autismin kirjolla olevien, erityisherkkyyttä ja sosiaalisia pelkoja kokevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Oma koirakokemukseni on alkanut lapsuudesta, ja vuosiin on mahtunut useampia rotuja sekä koirapersoonia. Olen opiskellut ja hyödyntänyt tavoitteellisesti, mutta myös kriittisesti arvioiden luontolähtöisiä sekä eläinavusteisia menetelmiä työssäni jo pidempään. Koira-avusteiseen työskentelyyn yhdistän mielelläni myös muita lähestymistapoja ja menetelmiä, kuten esimerkiksi luonnossa liikkumista, kognitiivisen terapian työtapoja ja tarinoita.  Voit lukea lisää www.soliseva.fi tai jäsenesittelystäni Green Care Finland ry:n sivuilta.

Tiedustelut: Sirpa Mäkinen, p. 044 2937 773,  sirpa@soliseva.fi Puhelimeen vastaan työni luonteen vuoksi vähän huonosti, mutta sovitaan viestillä sopiva aika puhelulle. 

Milloin terapiaa, työohjausta tai valmennusta?

Kysymys on monelle tuttu eikä suotta. Vastauksenikaan ei ole lyhyt ja yksiselitteinen. 

Terapiaa kuvaan usein pysähdyspaikaksi, jossa mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa tutkimalla etsitään vastauksia oman elämän ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Työnohjauksessa keskiössä ovat työstä nousevat kysymykset sekä työhyvinvoinnin ja toimivien käytäntöjen kehittäminen. Valmennuksessa liikutaan elämän eri osa-alueilla, ja edetään suunnitelmallisesti tavoiteltua muutosta kohti.  

Palvelut -kohdassa olen avannut enemmän toteuttamani terapian, työnohjauksen ja valmennuksen ominaispiirteitä. Ne eivät perustu tiettyyn teoriaan tai ohjeistukseen, koska yhtä sellaista ei ole tietääkseni olemassa. Monet terapeutit ja työnohjaajat ovat suuntauksesta riippumatta omaksuneet viime vuosina  coaching -otetta työhönsä.

Minusta ei ole tarpeen tehdä tiukkoja rajauksia terapian, työnohjauksen tai valmennuksen (coaching) välille. Pyrin hyödyntämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia tulokulmia ja menetelmiä. Kiinnitän ratkaisukeskeisen työotteeni vahvasti dialogiseen ja  systeemiseen ajatteluun. Ihminen on kokonaisuus ja oman elämänsä asiantuntija. Viisaus ja vastaus moniin kysymyksiin on löydettävissä erilaisia kokemuksia tutkimalla sekä yhdessä keskustellen ja kokeilujen kautta.  

Sinun näkökulmastasi ehkä tärkeintä on tehdä sitä, mikä toimii, ja mikä itsellesi tuntuu oikealta. On myös hyvä tunnustella, miltä yhteistyösuhde ammattilaisen kanssa sinusta tuntuu. Voit laittaa minulle viestiä sirpa@soliseva.fi tai 044 2937 773, niin tutustutaan ja pohditaan yhdessä, mikä voisi olla sinulle sopivin vaihtoehto. Puhelimeen vastaan työni luonteen vuoksi huonosti, mutta sovitaan viestillä sopiva ajankohta puhelulle. 

Onko sinulla vapaita paikkoja KELA-terapiaan?

En voi valitettavasti ottaa vastaan asiakkaita KELA:n tukemaan psykoterapiaan. Suorittamani kolmivuotinen ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus (PgDip 67,5op) ei oikeuta käyttämään psykoterapeutin ammattinimikettä eikä toimimaan KELA :n palveluntuottajana. Olen tällä hetkellä Valviran rekisterissä ainoastaan laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. 

Alalle soveltuva pohjakoulutukseni on sosiaalikasvattaja-sosionomi YAMK (sosiaalityö). Edellä mainitun terapiakoulutuksen lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytterapian, kriisi- ja traumatyön sekä ratkaisukeskeisen perhetyön koulutukset sekä 25 vuoden työkokemus alalta. Näin ollen voit tulla turvallisin mielin terapia-asiakkaakseni joko itse maksaen tai jonkun muun tahon maksamana. Teemme aluksi yhdessä arviota siitä, olenko minä Sinulle sopiva terapeutti. Tarvittaessa ohjaan Sinua sopivaan palveluun tai KELA:n tukemaan psykoterapiaan hakeutumisessa.

Yritykseni Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. Tästä syystä palveluni ovat joissakin tilanteissa asiakkaalle edullisempia tai maksuttomia.  Voit kysyä tästä mahdollisuudesta omalta vastuutyöntekijältäsi. Myös muut tahot voivat osallistua terapiakäyntien kustannuksiin. Satunnaisesti käytössäni on myös erillisrahoituksia. Tavoitteenani on myöhemmin opiskella lisää ja saada psykoterapeutin pätevyys, jolloin voin tarjota myös psykoterapiapalveluja.

Lisätietoa KELAn kuntoutuspsykoterapiasta täältä.

Mistä nimi Soliseva?

Kotini läheisyydessä on pieni metsäpuro, jonka vartta usein lenkkeilen koiran kanssa. Pidän myös koskien ja tunturipurojen äärellä kuljeskelusta. Solisevan veden ääni rauhoittaa ja antaa myös voimaa. Näistä ideoista syntyi yritykseni nimi kevätpurojen aikaan vuonna 2016. Heikin kuvituspajan suunnittelema logo kuvaa, miten keskustelu ja ajatustenvaihto vievät eteenpäin ja avaavat uusia uria tai sävyjä elämään. Nämä ovat asioita, joita haluan omalla työlläni ja kohtaamisissa edistää Solisevassa.

Eteenpäin pääsee solisevan puron lailla – välillä pysähtyen ja uusia reittejä etsien, välillä vaivalloisemmin ja välillä iloisesti virraten.

BLOGI

Täältä löydät kirjoituksia Solisevan eri vaiheilta. Vuodesta 2021 kirjoitan blogia yksin. Aiheet nousevat työstäni ja elämän pohdiskelusta. Kokoan blogiin myös muualle kirjoittamiani tekstejä.

ota yhteyttä

Soliseva logo kansikuvassa

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi
p. 044 2937773

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi, p. 044 2937773

  • ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja terapeutti (PgDip 67,5op)
  • kognitiivinen lyhytterapeutti, kriisityöntekijä, lastensuojelu-, perhe- ja päihdetyön erityisosaaminen
  • luonto- ja eläinavusteisten sekä toiminnallisten menetelmien ohjaaja
  • sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus), AmO, JET
  • Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (Valvira 25105530007)
Yhteystiedot


Käyntiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideapark 2.krs
Ideaparkin pohjakartta

Postiosoite:

c/o Kantamoinen
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä

 

Y-tunnus:

2783565-7

Sosiaalinen media

tietosuoja

OTA YHTEYTTÄ & ANNA palautetta

Voit kertoa toiveistasi ja jättää minulle yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella.

Palautteesi on aina tervetullutta, kiitos! Voit lähettää sitä myös anonyymisti (nimi ja sähköposti eivät ole pakollisia).