Sirpa Mäkinen

Terapia, työnohjaus & koulutus

Pysähtyen, pintaa syventäen ja uusia reittejä etsien voimme löytää eteenpäin kuljettavia virtauksia elämään, työhön ja ihmissuhteisiin. Siitä nimi Soliseva.

Soliseva tarjoaa terapia-, työnohjaus- ja koulutuspalveluita. Asiakkaitani ovat yksityiset ihmiset, parit ja perheet sekä erilaiset työyhteisöt, järjestöt, koulutus- ja sote-organisaatiot. Viihtyisä työhuoneeni sijaitsee Lempäälän Ideaparkin toisessa kerroksessa. Toimin myös etäyhteyksin, asiakkaiden luona ja luontoympäristöissä.

Terapiapalveluni eivät ole tällä hetkellä KELA-korvattavia, mutta niihin voi saada maksusitoumuksen tai muuta taloudellista tukea. Autan tässä tarvittaessa. Soliseva on rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. 


Koulutustaustani:

sosiaalialan koulutus (sosionomi YAMK, Valvira: 25105530007)

työnohjaaja (STOry), kouluttaja (AmO)

perhe- ja paripsykoterapeutti (koulutuksessa)

kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys

ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus

toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja

"Taidolla, lämmöllä ja aktiivisella otteella tukea mielenterveyteen sekä ihmissuhteisiin."