Kirjoittajat Sirpa Mäkinen ja Jonna Henriksson.
Teksti julkaistu myös Ideapark NYT -lehdessä 14.2.2020.

Vuonna 2019 Kela maksoi sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella yhteensä 5,2 miljoonalta työpäivältä. Lisäksi mielenterveysongelmat aiheuttavat epäsuoria kustannuksia terveydenhuollossa tai sosiaalihuollon ja kasvatuksen kentillä. Inhimillisille kärsimyksille ei hintalappua voi edes laittaa; korot juoksevat kaiken aikaa, usein sukupolvelta toiselle.

Erilaisia ratkaisuja yhdessä

Tätä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävää hyvinvoinnin haastetta ei ratkaista pelkästään sairastuneiden hoidolla tai kuntoutuksella – tapahtui ne sitten julkisella puolella tai työterveyshuollossa. Muutoksia kaivataan rakenteisiin ja asenteisiin. Toimivampia käytäntöjä ja yhteisöllisyyttä työelämään tulee rakentaa ammattitaitoisella, etupainotteisesti toteutetulla työnohjauksella. Yksilötasolla tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Joustavien, oikea-aikaisesti räätälöityjen ratkaisujen kautta ehkäistään paitsi mielenterveysongelmia itsessään, myös niistä syntyviä kerrannaisvaikutuksia, kuten esimerkiksi lasten oireilua, läheisten uupumista, riippuvuuksia ja taloudellisen ongelmien kasaantumista.

Anonyymia apua ja vuoropuhelua

Oman käytännön kokemuksemme ja tutkimustyömme (Henriksson 2015; Mäkinen 2014) pohjalta korostamme, että apua on saatava enemmän myös anonyymisti ja siellä, missä ihmiset itse ovat. Terapia ei ole vain hoitoa, vaan tukea, vuorovaikutusta ja oppimista – vastavuoroista dialogia, joka mahdollistaa nähdyksi tulemisen niin voimavarojen kuin haasteiden suhteen. Tärkeällä sijalla mielen hyvinvoinnin tuessa (ja hoidossa) tulee olla ihmissuhteet ja lähiverkostot. Terapia on yhteistyötä moneen suuntaan, ja sosiaalisen erilaisilla ulottuvuuksilla on siinä tärkeä sijansa. Hyvä yhteistyösuhde auttaa löytämään keinoja mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen ja arjesta nauttimiseen.

Ihmissuhteilla on väliä

Alleviivaamme ihmissuhteita sekä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia hyvän mielenterveyden sekä tulevaisuuden työ- ja toimintakyvyn perustana. Vaikka aiempia kokemuksia itsessään ei voi muuttaa, koskaan ei ole liian myöhäistä etsiä niihin uusia näkökulmia. On sanottu, että yksinäisyys on pahin virus Suomessa, vaikkei muiden virusten tapaan mediakynnystä herkästi ylitäkään. Yksinäisyyttä vastaan tulee taistella yhdessä erilaisissa yhteisöissä. Työpaikoilla kannattaa painaa jarrua, jotta aikaa jää kohtaamiseen, sillä luovuus tarvitsee ilmaa alleen. Perheessä kiireetön yhdessäolo palkitsee ja auttaa palautumaan niin aikuisia kuin lapsia. Tehokkainta lääkettä masennukseen ovat usein sosiaaliset suhteet, jotka mahdollistavat jaetun ilon, ja synnyttävät ylpeyttä omasta olemassaolosta – ”minä olen merkityksellinen sinulle, ja siten myös itselleni”.

Pidetään huolta – ystävänpäivä on joka päivä!

Sirpa & Jonna

Kirjoittajat työskentelevät Mielen hyvinvoinnin taukopaikalla Ideaparkin 2. kerroksessa. Siellä on kaksi kertaa kuukaudessa WALK IN –päivä, jolloin voit varata ajan maksuttomaan terapia- tai kriisikeskusteluun. Ne mahdollistavat yritykset ja yhteisöt, jotka ovat ostaneet Yhteiskunnallisena yrityksenä toimivan Solisevan palveluita vuonna 2019.

”Mä oon käynyt kaks kertaa maksuttomassa terapiassa Solisevassa, Ideaparkissa. Paikka ja terapeutti on rento. Se osaa kuunnella ja auttaa ratkaisujen kanssa. Pätkätyöläisenä mulla ei o varaa muuhun. Ja kunnan sairaanhoitajalla on liian harvoin aikoja. Soliseva on Yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa näitä 2 päivää kuussa muille organisaatioille myytyjen palveluiden tuotoilla. Hyviä tekoja -tuella Soliseva vois lisätä näitä maksuttomia terapiakäyntejä. Toivottavasti niihin päsee jatkossa muutkin nuoret ja myös vanhemmat ihmiset! Lisätietoa tästä. Jos haluat käydä peukuttaan WALK IN- toimintaan tukea 17.3. mennessä, mene https://www.saastopankki.fi/hyvia-tekoja ja valitse paikkakunnaksi Lempäälä; kiitos!

Lue lisää:

Kelan tutkimusblogista ja 11.2. julkaistusta Kansallisesta mielenterveysstrategiasta.

Kuuntele Psykopodian Podcast psykoterapian hyödyistä ja vaikuttavuudesta sekä muusta mielen hyvinvoinnin tuesta.

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi