On hienoa olla yrityksenäkin mukana edistämässä yhteistä hyvää, ja kehittää uusia palveluja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.  Parhaillaan on menossa Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja.  Tästä alta löydät Suomalaisen Työn Liiton tiedotteen Solisevalle myönnetyn Yhteiskunnallinen yritys -merkin taustoista. Ajatuksia ja esimerkkejä siitä, kuinka vastuullisuus näkyy Solisevan toiminnassa löydät  täältä.

Katso myös, mistä yhteiskunnallisessa yrittämisessä on kyse: 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Soliseva tmi:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Tiedote. Julkaistu: 24.08.2018, 10:01
Suomalaisen Työn Liitto

Lempäälässä toimivalle Soliseva tmi:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus. Soliseva tuottaa terapia- ja valmennuspalveluja sekä yksityisiä sosiaalipalveluja Pirkanmaan alueella ratkaisukeskeisesti, luontoa ja tarinoita hyödyntäen. Palvelutoiminnan perustana ovat kumppanuudet sekä kokemustiedon ja ammatillisen osaamisen yhdistäminen.  Alkusyksyn toiminnan teemoina ovat mm. koulukiusaaminen sekä terapia- ja kriisipalveluiden saatavuus eteläisellä Pirkanmaalla.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

 

Soliseva yhteiskunnallinen yritys syksy

 

Solisevan yrittäjä Sirpa Mäkisellä on pitkä kokemus järjestö- ja kehittämistyöstä, ja hän haluaa yrittäjänäkin olla mukana vaikuttamassa ja käynnistämässä uudentyyppisiä palveluja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. – Tätä taustaa vasten merkin hakeminen oli luonteva ja selvä ratkaisu. Yrittämisen tulee toki olla kannattavaa, mutta osan käytettävissä olevista resursseista, oli ne sitten euroja, osaamista tai aikaa, voi hyvin käyttää myös yhteiseen hyvään, kertoo Mäkinen.

Soliseva tuottaa hyvinvointi- ja kehittämispalveluita yksityishenkilöille, perheille, järjestöille, oppilaitoksille ja kunnille. Palvelutoiminnan perustana ovat erilaiset kumppanuudet, joissa yhdistyy palvelumuotoilun hengessä kokemustieto ja ammatillinen osaaminen.

Esimerkkinä palveluista on syksystä 2018 laajentuva, yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa kunnille tuotettava sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukainen lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta. Siihen osallistuu kaudella 2018-19 yhteensä 22 lasta Lempäälässä ja Sastamalassa kymmenen kuukauden ajan. Toiminnan ohjauksesta vastaavat sosiaalialan ammattilaiset, ja siinä hyödynnetään luontoa ja eläimiä mm. vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamisessa.

– Terapia- ja valmennustyössä erityisosaamisenamme ovat ratkaisukeskeisyys, kriisi- ja traumatyö, riippuvuustematiikka, vuorovaikutus- ja tunnetaidot, pitkä kokemus perhe- ja lastensuojelutyöstä, luontoavusteisuus ja luovat työtavat sekä pedagoginen ja neuropsykiatrinen osaaminen, kuvaa Sirpa Mäkinen.

– Solisevan työllistämisstrategiaan kuuluu, että se tarjoaa joustavia työn tekemisen ja itsensä työllistämisen mahdollisuuksia esim. nuorille, kotiäideille, eläkeläisille, opiskelijoille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Tämä on tärkeää yhteiskunnallista työtä ja hienoa saada Soliseva mukaan Yhteiskunnallisten yritysten joukkoon, kertoo merkin brand manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

 

Soliseva yhteiskunnallinen yritys ihmiset

 

Lisätietoja

Sirpa Mäkinen, yrittäjä, Soliseva tmi, info@soliseva.fi, 044 2937773

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Soliseva tmi tuottaa yksityisiä sosiaalipalveluita ja toteuttaa hyvinvointi- ja kehittämispalveluja ratkaisukeskeisesti luontoa, tarinoita ja yhteistoiminnallisuutta hyödyntäen. Soliseva ohjaa osan resursseistaan yhteiseen hyvään ja kehittää aktiivisesti uudenlaisia palveluja eri kumppaneiden kanssa.Osana toimintaansa Soliseva tuottaa tietoa toimialan ajankohtaisista asioista ja asiakaskokemuksista, joita se julkaisee noin kerran kuussa Solisevan blogissa.

Yhteiskunnallinen yritys merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

 

Yhteiskunnallinen yritys tekee hyvää ja jakaa hyvää

 

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi