Kirjoittaja: Jonna Henriksson

 

Soliseva järjestää yhteistyössä Pirkan opiston kanssa kaikille kasvattajille niin omassa arjessa kuin työelämässä helposti hyödynnettävän Muksuoppia kasvattajille – kurssin. Itse viiden lapsukaisen äitinä ja perheiden kanssa työtä tekevänä ammattilaisena olen käytännönkokemuksen kautta vakuuttunut Muksuopin toimivuudesta – nyt haluankin avata Muksuopin periaatteita muutamalla sanalla ja kertoa yhdestä muksuoppi-prosessista, josta hyötyi lapsen lisäksi koko perhe. Sukelletaan yhdessä muksuoppeilemaan, se on kivaa smile.

Muksuoppi koostuu 15 askeleesta, joiden kautta lapsi oppii tarvitsemiaan uusia taitoja läheisten eli kannustajien tukemana. Muksuopin juuret löytyvät ratkaisu – ja voimavarakeskeisestä ajattelusta, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana – muksuopissa keskiössä on lapsi ainutlaatuisine ominaisuuksineen ja voimavaroineen. Muksuopin kautta lasta autetaan kehittämään taitoja, joita juuri hän tarvitsee esimerkiksi psykososiaalisten tai neuropsykiatristen haasteiden selvittämiseen tai niiden kanssa toimeen tulemiseen. Uutta taitoa harjoittelevan lapsen lisäksi Muksuopista hyötyvät myös muut lapsen läheiset; esimerkiksi perhe tai kouluyhteisö arkea haittaavien pulmien helpottaessa. Muksuopista on ollut hyviä tuloksia myös esimerkiksi kiusaamisen vastaisessa työssä.

Vaikka Muksuoppi alun perin kehitettiinkin lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, kuten opettajille ja psykoterapeuteille, mielestäni menetelmän viehätys piilee sen yksinkertaisuudessa ja sovellettavuudessa: sitä voivat hyvin käyttää myös vanhemmat itsenäisesti. On luonnollista, että lapsen itsetunto vahvistuu, kun katse on ongelmien sijasta opeteltavissa taidoissa. Arvokasta on myös se, että samalla kasvattajien oma usko omiin kasvattajan kykyihin vahvistuu ja aikuisen kuva lapsesta rakentuu myönteisemmälle perustalle – toteutuu myönteinen itseään toteuttava ennuste!

Keskittymällä opeteltaviin taitoihin Muksuoppi ei syyllistä lasta tai kasvattajaa. Tämä on ehdoton etu rakennettaessa yhteistyötä niin lapsen kuin vanhempien kanssa; ratkaisukeskeisen työskentelyn periaatteiden mukaisesti työskentelemme yhdessä kumppaneina tavoitteen saavuttamiseksi. Lapsen osallisuuden toteutuminen on tässäkin ehdotonta; lasta ei koskaan tulisi emotionaalisesti painostaa tai pakottaa, yhteistyö toteutuu kuuntelemisen, avoimen uteliaisuuden ja kunnioituksen kautta.

Pääsette seuraavaksi tekemään pienen sukelluksen Muksuopin maailmaan, kun avaan hieman oman lapseni taitoharjoitteluprosessia. Tämän taidon opettelun aikaan lapseni oli noin 9- vuotias.  Muksuoppia voidaan soveltaa joustavasti eri-ikäisille lapsille ja yhteisöille (soveltuu myös aikuisille) ja askeleiden etenemisjärjestys ja tahti määräytyvät asiakkaan tarpeiden pohjalta. Kaikkia askeleita ei välttämättä tarvita. Lisää tietoa Muksuopista löydät Muksuopin sivuilta.

Muksuoppia oman lapsen kanssa

Tämä on kertomus ”Kallen” ja minun yhteisestä Muksuoppimatkasta. Kallen haasteena on ollut tarkkaavaisuuden herpaantuminen ja keskittymisvaikeus tilanteessa, jonka hän kokee epämotivoivana. Tarkkaavaisuuden haasteet ja tilanteeseen turhautuminen purkautuvat Kallella häiritsevänä käyttäytymisenä. Tämän johdosta sekä kotona että koulussa on rohkaistu Kallea tarvittavien taitojen harjoitteluun ja kiinnitetty huomiota erityisesti tunne- ja itsesäätelyn tukemiseen.

Olemme Kallen kanssa hyödyntäneet Muksuoppia useamman taidon opettelussa. Tämä kuvaus liittyy tilanteisiin, joissa Kalle toistuvasti keskeytti muiden perheenjäsenten puheenvuoroja, mikä synnytti ärsyyntymistä Kallen sisaruksissa ja myös Kallessa itsessään. Kallen keskeyttäminen vaikutti muun muassa yhteisten lukuhetkien ilmapiiriin ja Kalle itse halusi myös tilanteen muuttuvan.

Yhdessä Kallen kanssa pohdimme, mikä on taito, joka auttaa tämän haasteen ratkaisemisessa eli taito, joka Kallen on tärkeää oppia, jotta toisten päälle puhumista olisi vähemmän. Kalle itse nimesi taidon Hauku-Pauku-taidoksi. Kallen mukaan Hauku-Pauku merkitsee taitoa odottaa vähän aikaa myös itselle tylsissä tilanteissa: ”rauhoitan mun oman pään haukun ja paukun ja sit mä voin kyllä hetken odottaa, että mun vuoro tulee.” Muksuopin mukaisesti tärkeää oli, että Kalle sai itse keksiä taidolleen juuri omannäköisensä nimen.

Seuraavaksi Kalle sai pohtia, mitä hyötyjä Hauku Paukun oppimisesta seuraa. Kalle kertoi ilahtuvansa, kun oppii uuden asian, opettajan katsovan häneen ystävällisemmin, äidin kuulostavan iloisemmalta lukiessaan ääneen kirjaa ja sisarusten lopettavan Kallen keskeyttämisestä valittamisen. Näihin hyötyihin palasimme moneen kertaan Kallen opetellessa taitoaan ja välillä unohtaessaan jo opitun taidon (unohtelu kuuluu asiaan!).

Voimaolennokseen Kalle valitsi hänelle rakkaan pehmoleijonan, jonka tehtävänä oli muistuttaa taidosta, kannustaa Kallea ja kiittää häntä ponnistelussa taidon harjoittelemisessa. Leijona hoitikin huolellisesti tehtäväänsä ja pohdimme monesti yhdessä, mitä yhteisiä vahvuuksia sekä leijonalla että Kallella on.

Muksuopissa on tärkeää vahvistaa lapsen itseluottamusta ja kokemusta itsessään arvokkaana ja hyväksyttävänä. Pohdimme Kallen kanssa, mistä hän tietää oppivansa Hauku Pauku – taidon ja miten taidon osittainen oppiminen itse asiassa jo nyt näkyy. Kallelle oli tärkeää kuulla, mistä hänen kannustajansa eli äiti, isä sekä voimahahmo Leijona tietävät Kallen oppivan taidon. Kalle kertoi tietävänsä, että hän taidon kyllä oppii, onhan hän aiemminkin oppinut monia asioita, jotka ovat vaatineet sinnikkyyttä ja päättäväisyyttä. Niinpä Kalle harjoittelikin sinnikkäästi esimerkiksi opettelemalla rauhoittavaa hengitystä ja liikkeitä, jotka auttavat häntä Hauku Paukun toteuttamisessa, kuten kantakeinua (kantapäillä edestakaisin keinuttelu rauhoittaa hermostoa). Muksuoppi on siis konkreettista taitoharjoittelua!

Kalle keskittyi antaumuksella taidon juhlistamisen suunnitteluun ja juhlista tulikin ikimuistoiset – Hauku Paukun arvoiset. Juhliin Kalle kutsui kannustajiensa lisäksi parhaat ystävänsä, jotka saivat kertoa, mistä he olivat huomanneet Kallen oppineen taidon ja miten he olivat siitä hyötyneet. Myös opettaja kertoi kannustavat terveisensä Kallelle koulussa ja lähetti wilma-viestin, jossa kertoi, miten hienosti Kalle on pystynyt taitoaan koulussa näyttämään.

Muksuoppia hyödyntäessäni minulle on tärkeää korostaa kaikille lapsille sitä, että taidon unohtaminen välillä on luonnollista, takapakkeja tulee meille kaikille – eihän muuten edes tarvitsisi harjoitella ja mikäs taito sellainen olisi?! Pohdimme Kallenkin kanssa sitä, miten hän ja voimaolento voivat muistutella Kallea taidosta tarpeen mukaan. 

Muksuopin hengen mukaisesti suuret kiitokset ”Kallelle”, että hän antoi luvan Hauku Pauku – tarinan jakamiselle – kiittäminen ja ansionjako on tärkeää. Tällä hetkellä meillä on Kallen kanssa treenauksen alla Hopsuketti smile. Toivottavasti tavataan Muksuopin merkeissä!

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi