Kirjoittaja: Sirpa Mäkinen

Toivottavasti Sinulla on ollut mahdollisuus pysähtyä tämän kysymyksen äärelle koronakevään haasteiden keskellä. Työssäni terapeuttina ja työnohjaajana ”Mikä on tärkeää?” –kysymys on ollut nyt monen asiakkaan huulilla: Mikä meille on tärkeää vanhempina juuri nyt? Mistä löydän yksin, talousahdingossa uutta merkitystä elämääni?  Mihin panostaa työn uudessa arjessa, kun resurssit eivät riitä kaikkeen entiseen tai asiakkaita ei voi tavata kasvokkain?

Olen joka kerta aina yhtä vaikuttunut, kun asiakkaani alkavat pohtia ja tuottaa näkökulmia tuohon kysymykseen. Ne ovat merkki siitä, että uusi kasvu on alkanut kriisin tai vaikeuksien keskeltä niin kuin viimevuotiset narsissit ovat puhjenneet kukkaan puutarhakompostissani. Jokaisella vastaus ”Mikä on tärkeää?” -kysymykseen on erilainen ja ainutkertainen. Silti yhdistävänä teemana esiin nousee usein tarve merkityksellisyyden kokemiseen.

Frank Martela viitoittaa uutuuskirjassaan minusta hienolla tavalla neljä erilaista suuntaa, joiden kautta merkityksellisyyden kokemusta voi etsiä ilman, että elämästä tulee jatkuvaa onnellisuuden tavoittelua tai tavoitteesta toiseen hyppimistä. Lyhyesti summaten nämä neljä suuntaa tai polkua löytyvät läheisistä ihmissuhteista, hyvän tekemisestä toisille, itselle tärkeiden asioiden tunnistamisesta ja mahdollisuuksista käyttää omia kykyjä tai vahvuuksia.

Seuraava askel onkin sitten sen tunnistaminen, mihin voin itse vaikuttaa, jotta elämässäni on enemmän tilaa tärkeille asioille ja merkityksellisyyden kokemukselle. Koronaa tai sen aiheuttamaa talouden taantumaa emme voi poistaa, mutta voimme vaikuttaa omiin tunteisiimme, ajatuksiimme ja tekoihimme. Voimme tehdä valintoja sen eteen, että tuleva, varsin poikkeuksellinen kesäaika sisältää mahdollisimman paljon meille tärkeitä asioita ja kukoistuksen hetkiä. Se, mitä katsot, vahvistuu elämässäsi.

Kirjoittaja on ratkaisukeskeinen terapeutti ja työnohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti,  kehittäjä, kirjoittaja ja yrittäjä, jota voit seurata www.facebook.con/soliseva.fi.

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi