Kirjoittaja Jonna Henriksson

10.10. vietettiin maailman mielenterveyspäivää, jota on vietetty maailman eri osissa vuodesta 1992 asti. Päivän taustavoimina ovat Mielenterveyden maailmanliitto ja Maailman Terveysjärjestö WHO. Suomessa tämän valtakunnallisen, tärkeän päivän viettoa on alusta alkaen koordinoinut ja tehnyt tunnetuksi MIELI Suomen Mielenterveys ry, jonka kanssa Soliseva tekee parhaillaan koulutusyhteistyötä Ideaparkin mielen hyvinvoinnin taukopaikalla. Solisevassa haluammekin nostaa niin yksilön kuin yhteisön mielen hyvinvoinnin esille! Jokainen meistä voi panostaa mielen hyvinvointiin.

Katsaus pinnan alle

Mielen hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivä päivä kannustaa meistä jokaista suuntaamaan katsetta pinnan alle. Tällaiset pyrkimykset ymmärtää ja kuunnella mielen liikkeitä puolestaan edellyttävät pysähtymistä: seisahtumista niin oman kuin toisen mielen äärelle.

Me Solisevassa esitämmekin sinulle pyynnön: viimeistään nyt maailman mielenterveyspäivänä asettaudu tietoisesti oman mielesi äärelle ja kysy itseltäsi hyväksyvin ja rakastavin ottein, mitä minulle tänään, juuri tässä hetkessä, kuuluu, millaisia voimavaroja minulla jo on ja millaisia mielen hyvinvoinnin taitoja tarvitsen vielä lisää merkityksellisen elämän edistämiseksi.

Onneksi mielen hyvinvoinnin eteen meistä ihan jokainen voi tehdä hyvää edistäviä valintoja ja opetella uusia mielen taitoja – jähmeän liikkumattomuuden sijaan mielemme seikkaileekin eri poluilla solisevan puron lailla.

Jäävuori Soliseva

Eteenpäin pääsee – solisevan puron lailla

Toisinaan elämä voi tuoda kuitenkin eteen tilanteita, joissa puron solina vaikuttaa pysähtyneen ja mielikin tuntuu raskaalta ja jopa toivottomalta. Mielemme jäädessä jumiin johonkin elämän puron risteyskohtaan tai purossa virtaavien voimavarojen vähennyttyä on tärkeää muistaa, ettei mielen solmukohdissa matkaa tarvitse jatkaa yksin.

Mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä tekoja voikin olla avun pyytäminen ja vastaanottaminen puolisolta, ystävältä, työkaverilta, esimieheltä tai ammattilaiselta. Toinen ihminen voi tarjota arvokkaita uusia näkökulmia ja siten auttaa purkamaan mielen solmuja. Mielen hyvinvointia voit tukea ja vahvistaa esimerkiksi rakentavien ihmissuhteiden ja sosiaalisen tuen kautta, panostamalla keholliseen hyvinvointiin ja etsimällä tietoisesti erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseäsi esimerkiksi erilaisten luovien tapojen avulla.

Mielesi kiittää sinua, kun rakennat itsellesi riittävän hyvää itsetuntoa, koet hyväksytyksi tulemisen tunteita omana itsenäsi, kehität ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojasi sekä opettelet parempia tunnesäätely- ja ristiriitojen käsittelytaitoja. Empatian kohdistaminen itseen ja itsemyötätuntotaitojen armollinen opetteleminen hellivät ja hoitavat mieltä.

Soliseva puro

Oma ja läheisen mieli rinnakkain 

Osoittamalla lempeyttä ja itsemyötätuntoa omaa mieltäsi ja kehoasi kohtaan tuet myös läheistesi mielen hyvinvointia. Mielen hyvinvoinnin rakoileminen koskettaa merkittävästi myös sairastuneen läheisiä. Ennaltaehkäisyn suunnittelussa, voimavarojen vahvistamisessa ja toipumisprosessissa onkin tärkeää huomioida läheisverkoston, kuten perheen, näkökulma. Näin voidaan vahvistaa kaikkien osallisten kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista ja siten rakentaa kestävämpiä vuorovaikutussuhteita – mikä puolestaan edesauttaa jokaisen mielen hyvinvointia niin yksilöllisesti kuin kollektiivisestikin. Mielen hyvinvoinnista voidaankin puhua yksilöllisenä kokemuksena, mutta yhtä hyvin esimerkiksi koko perhettä koskevana vuorovaikutuskehänä. Solisevassa haluamme panostaa dialogiseen, perhe- ja läheiskeskeiseen työskentelyotteeseen.

Kiviportaat Soliseva

Eteenpäin yhdessä

Mielen hyvinvoinnin edistämisessä kehollisuudesta, luovuudesta ja luonnosta ponnistavien työskentelytapojen merkitys on tutkimusten perusteella merkittävä. Solisevassa nämä elementit ovat kiinteässä osassa työskentelyämme ja tuemme mielen hyvinvointia kokonaisvaltaisella otteella. Nyt on oikea aika panostaa mielen hyvinvointiin!

Soliseva tarjoaa terapia- ja tukitapaamisia matalalla kynnyksellä Lempäälän Ideaparkissa mielen hyvinvoinnin taukopaikalla. Lisätietoa ja ajanvaraus: www.soliseva.fi

Käsi kädessä Soliseva

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi