Teksti: Sanni Jaatinen ja Sirpa Mäkinen, Kuvat: Lempäälän lukio.

Soliseva sai Lempäälän lukion ekoVaihtovirtaa -projektin kautta vaihtaa ajatuksia ja oppia uusia näkökulmia nuorten mielen hyvinvointiin liittyvistä teemoista Sanni Jaatisen, Ossi Hurmeen ja Miisa Virtasen kanssa. Alun perin yhteistyön tavoitteena oli parantaa Solisevan tunnettuutta ja viestintää erityisesti nuorten suuntaan. Koska Korona, päätimmekin yhdessä selvittää, miten nuorilla ja opiskelijoilla menee Lempäälässä poikkeustilanteessa.  Anonyymiin kyselyyn vastasi parisenkymmentä Virta-kampuksen opiskelijaa viikolla 13. Luethan siis Sinäkin Sannin kirjoittaman blogin nuorten kuulumisista ja arvokkaista vinkeistä yhteydenpitoon, kun etäopiskelu Suomessa jatkuu tällä tietoa toukokuun puoliväliin! Blogin lopusta löydät myös lukuvinkkejä koronan herättämien tunteiden käsittelyyn ja ”etäilyyn”.

Etäopiskelu – päänvaivaa ja rentoutumista

Vaikka mediaa lukiessa nykyinen tilanne saattaa vaikuttaa ahdistavalta ja pelottavaltakin, tekemämme kyselyn perusteella ovat lempääläläiset nuoret ottaneet muutokset rauhallisesti vastaan. Etäopiskelu ja kotona vietetyn ajan lisääntyminen on herättänyt huolia, mutta myös positiivisia huomioita. 

Etäopiskelussa täytyy itse ottaa vastuuta tekemisestään

Etäopetus ja –opiskelu on sekä opiskelijoille että opettajille täysin uusi tilanne, mutta se on lähtenyt sujumaan mallikkaasti. Suurimmalla osalla opiskelijoista etäopiskelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta opiskelumotivaatioon. Pieni osa on kokenut etäopiskelun vaikuttavan negatiivisesti motivaatioon, mutta jopa joka viides on kokenut etäopiskelun lisäävän motivaatiota. Vaikka kaikilla on vielä vähän opettelemista tilanteen kanssa, on etäopetus Virta-kampuksella koettu laadukkaaksi. 

Opetuksen korkeasta tasosta huolimatta nuorilla on myös huolia etäopetukseen liittyen. Eniten harmia aiheuttaa se, että kavereita ei enää pääse koulussa näkemään. Live-oppitunneista huolimatta ei koulukavereista saa samanlaista tukea kuin yleensä saisi. Hankaluuksia tuottavissa aineissa opettajan tukea tarvittaisiin enemmän, ja lähiopetusta kaivataan. Erityisesti matemaattisten aineiden etäopiskelu on koettu vaikeaksi.  Ensimmäisten päivien aikana moni koki työmäärän liian raskaaksi. Sen jälkeen tilanne on kuitenkin monien mielestä tasoittunut, ja opettajat ottavat avoimesti palautetta vastaan, ja muuttavat opetustapojaan. 

Vertaistukea kaivataan eniten 

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta lähes kaikki vastaajista olivat sitä mieltä, etteivät he todennäköisesti hae apua tai tukea muuttuneen tilanteen takia. Vain pieni osa harkitsi tuen hakemista. Anonyymi vertaistukiryhmä netissä kuitenkin kiinnosti monia. Myös yksityiset videopuhelut ja viestittely saivat vastaajilta kannatusta. Tavallisia puheluita ei juurikaan kaivattu. Nuorista äänipuhelut eivät tunnu niin luontevalta kuin videopuhelut, joissa voi nähdä toisen eleet ja ilmeet. Myös ihmiskontaktien väheneminen lisää videopuheluiden tarvetta. 

Epävarmat, mutta toiveikkaat tulevaisuudennäkymät 

Tunnelmat näin etäopiskelun alussa ovat olleet yleisesti varsin hyvät. Ymmärrettävästi epävarmuutta on ilmassa, mutta nuoret suhtautuvat toiveikkaasti tulevaan. Eniten turhautumista tuntuu aiheuttavan se, että “maailma jumittaa paikallaan”, mitään ei tapahdu. Varsinkin kesää pitkään odottaneet nuoret olivat huolissaan esimerkiksi kesän tapahtumista. 

Suurin osa vastanneista ei uskonut etäopiskelun vaikuttavan pitkällä tähtäimellä negatiivisesti esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin tai yhteishakuun, tai opiskeluihin ylipäätään. Tällä hetkellä koetaan tärkeäksi rentoutuminen ja lepääminen. Nuoret luottavat siihen, että pian tämäkin tilanne on ohi, ja elämä jatkuu niin kuin ennenkin. 

Lukuvinkkejä nuorille, vanhemmille ja työntekijöille:

mielenterveystalo.fi: Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Pelastakaa Lapset ry.: Ohjeita koronaviruksesta keskusteluun lasten kanssa

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry./ Sirpa Mäkinen: Lisää turvallisuuden tunnetta

Tietoisuustaidot/ Ari-Pekka Skarp: Läsnäoloa ja mielenrauhaa etätyöskentelyyn

Movendos/ Sirpa Mäkinen: Näin rakennat aitoa läsnäoloa etätapaamisessa

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi