Leirillä on mukavaa, kavereita, ulkoilua ja eläintouhuja. Solisevan ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyössä toteuttama Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (LYR) on vähän enemmän kuin leiritoimintaa. Miksi?

Vaihtoehto tukihenkilölle tai -perheelle

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (LYR) on kehitetty 7-15 –vuotiaille vaihtoehdoksi tukihenkilö ja –perheelle, koska niitä ei riitä kaikille, ja koska osa tukea tarvitsevista lapsista hyötyy ammatillisesta ohjauksesta ja ryhmän tarjoamista oppimisen mahdollisuuksista.  Solisevan kolmessa ryhmässä on mukana tällä kaudella 24 lasta tai nuorta Lempäälässä ja Sastamalassa.  Kuuden-kahdeksan lapsen ryhmää ohjaa kymmenen kuukauden ajan aina työpari, jossa ainakin toisella on sosiaalikasvattajan tai sosionomin (amk) koulutus sekä luonto- ja eläinavusteisuuteen (Green care) liittyvää erityisosaamista.

Tavoitteellista sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaista palvelua

Lasten ja nuorten kotikunnat ostavat ryhmätoiminnan sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaisena tukipalveluna perheille. Pelastakaa Lapset ry:n kokeneet ammattilaiset valitsevat kunkin ryhmän osallistujat vuoropuhelussa Solisevan edustajien kanssa.  Kaikilla mukaan pääsevillä on jotakin tuen tarvetta.

Toimintakauden alussa jokaiselle ryhmäläiselle asetetaan oma tavoite. Ryhmänohjaajat miettivät tavoitetta ensin yhdessä lapsen tai nuoren kanssa, jonka jälkeen siitä keskustellaan vanhempien ja oman työntekijän kanssa. Toiminta edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista ja dialogisuutta.  Jokaisen lapsen tavoitetta seurataan ja arvioidaan koko kauden ajan. Ryhmänohjaajat kirjoittavat jokaiselle perheelle myös väli- ja loppuraportit.  Myös jokaisen viikonloppu arvioidaan lasten ja nuorten toimesta, jotka muutenkin vaikuttavat viikonloppujen toimintaan tai vaikka ruokavalintoihin.

Hubalaatikko lasten ryhmätoiminta SolisevaYhteistyötaitoja Hubalaatikon avulla

Vanhemmuuden tukea ja hengähdystaukoja

Ryhmätoimintamalliin kuuluu tiivis yhteistyö lasten ja nuorten vanhempien tai muiden läheisten kanssa.  Viikonloput päätetään yhteiseen kahvi- tai nuotiohetkeen, johon jokainen perhe voi osallistua omien mahdollisuuksiensa mukaan.  Tämä hetki tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja ja saada vertaistukea.

Ryhmänohjaajat ja Pelastakaa Lapset ry:n työntekijät pitävät vanhempiin yhteyttä puheluiden, viestien ja kotikäyntien muodossa. Jatkossa tässä yhteydenpidossa voisi hyödyntää vielä enemmänkin verkon mahdollisuuksia.  Osalle vanhemmista tämä yhteydenpito on ollut hyvin tärkeää, koska heillä ei ole muita lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyviä juttukavereita.

Green care – luonto ja eläimet keskiössä

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (LYR) pohjautuu viime vuosina Suomessa vahvasti esiin nousseisiin Green care –periaatteisiin. Niillä tarkoitetaan luonnon ja eläinten tavoitteellista hyödyntämistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.  Monien tutkimusten mukaankin luonnossa oleskelu ja eläinten kanssa toimiminen vähentää stressihormonitasoja, edistää empatiakykyä ja rauhoittaa.

Solisevan ryhmissä on ollut säännöllisesti mukana koiria, joiden käytöstä havainnoimalla opitaan asettumaan vaikkapa koulukaverin asemaan erilaisissa ristiriitatilanteissa.  Koiran hoitaminen ja ”temppujen ohjaaminen” tarjoaa myös läheisyyden ja onnistumisen kokemuksia.  Lisäksi ryhmäläiset käyvät säännöllisesti vierailuilla lähialueen tiloilla, esimerkiksi hevos- ja laamatallilla. Näillä vierailuilla paitsi hoidetaan, talutetaan ja rapsutellaan, opitaan myös säätelemään omaa tunnetilaa, liikkeitä ja äänenkäyttöä eläimiltä saatavan välittömän palautteen mukaan.

Lasten ryhmätoiminta Green care SolisevaRyhmäkoiraa on kiva hoitaa

Tunteet pelissä – rageilusta yhteiseen oppimiseen

Ihan helppo ”koulu” kymmenen kuukauden ryhmätoimintajaksoon alkuun ventovieraiden kavereiden kanssa osallistuminen ei ole – ei lapsille eikä ohjaajaksi ryhtyville. Ohjaajilta se vaatii halua ja kykyä intensiiviseen läsnäoloon lapsiryhmän kanssa poikkeavissa mökki- tai luonto-olosuhteissa, tai omassa kodissaan. Hyvä kontakti ja luottamussuhde ryhmäläisiin sekä vanhempiin edistää tavoitteiden saavuttamista ja ryhmäviikonloppujen sujuvuutta.

Kokemustemme mukaan tähän päästään parhaiten, kun ohjaaja antaa ”palan itsestään” malttamalla istua sohvalla höpöttelemässä ilman liikaa ohjelmointia, avaamalla oman kotinsa ovet tai ottamalla oman eläimen mukaan työtiimiinsä. Pelkästään pienen taloudellisen korvauksen vuoksi tätä toimintaa ei tehdä. Monenlaiset tunteet ovat ohjaajillakin pinnassa ryhmäkauden päättyessä, mutta myös silloin, kun joku ryhmäläinen omien sanojensa mukaan ”ragee” ryhmäviikonlopun aikana.

Tämä ”rageileminen” on sallittua. Erilaisista vuorovaikutustilanteisiin liittyvistä haasteista sekä ihmismielen ja tunteisiin liittyvistä kysymyksistä puhutaan ryhmätoiminnassa paljon.  Eikä pelkästään puhuta vaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa hyödynnetään erilaisia luovia työtapoja ja toiminnallisuutta apuna. 

Välillä istutaan koko porukalla piirissä, ja mietitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja toiminnassa eteen tulleisiin konflikteihin tai kuohuntoihin. Toisinaan taas käydään kahdenkeskisiä keskusteluja, tai vaan kuiskutellaan fiiliksiä koiran korviin ilman, että aikuisten edes tarvitsee niitä kuulla.  Ryhmäkauden aikana lapset ja nuoret harjoittelevat sanoittamaan tunteitaan, ja oppivat uusia rauhoittumisen, toisiin liittymisen ja ongelmien ratkaisun taitoja. Näistä taidoista on vanhempien ja perheen työntekijöiden mukaan ollut hyötyä myös koulu- ja kotiarjen sujuvuuden sekä harrastuksiin kiinnittymisen ja itsetuntemuksen lisääntymisen kannalta.

Tunteet lasten ryhmätoiminta SolisevaRyhmäläiset tunnematolla

Kolmatta ryhmätoimintakautta valmistellaan

Soliseva on toteuttanut nyt kahden vuoden ajan Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimiston kanssa. Paljon on opittu, ja toiminnalle on kysyntää myös jatkossa niin perheiden kuin kuntien taholta. Jatkossa tulemme kiinnittämään entistä enemmän tavoitteellisuuteen, tunnetaitojen vahvistamiseen ja yhteydenpitoon perheiden kanssa.

Kolmatta ryhmätoimintakautta 2019-20 valmistellaan parhaillaan, ja tätä varten etsitään myös uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyö voi olla mm. majoitustilojen tarjoamista, ohjaajatyöparina toimimista, tilavierailujen tai muun ohjelman järjestämistä, tai vastuun ottamista Solisevan ”konkareiden” tuella kokonaisesta kymmenen kuukauden ryhmäprosessista.

Otathan yhteyttä, jos kiinnostuit Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, info@soliseva.fi
Ryhmätoimintaan osallistumisesta kiinnostuneet perheet ja kuntien työntekijät voivat olla yhteydessä Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen Aluetoimistoon Karita Pettinen p. 050 4394 364 karita.pettinen@pelastakaalapset.fi

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi