Teksti: Sirpa Mäkinen

Meillä oli intiimi ja keskusteleva tilaisuus 16.11.2019 Solisevan mielen hyvinvoinnin taukopaikalla. Vieraanamme kävi toimittaja-kirjailija Ani Kellomäki, jonka selkeä viesti oli: ”Lapsuuden kosteusvaurioita voi ja kannattaa korjata”. Kosteusvaurioilla Ani tarkoittaa niitä kokemuksia, joita lapselle tai nuorelle voi syntyä, kun elää alkoholin tai muun päihteen varjossa. Lisätietoa aiheesta ja lapsinäkökulman tärkeydestä löytyy myös Lasinen lapsuus –sivustolta. Jos taas ”päihde” ymmärretään laajemmin, löytyy tästä maasta aikuisen huomiota vaille jääviä lapsia ja nuoria enemmänkin. Auts, pisto sydämessä: Kiireisen arjen keskellä ei tarvitse katsoa tässä asiassa toisinaan yhtään kauemmaksi kuin omaan peiliin.
 

Lapsuuden lastit aikuisen elämässä

Ani tietää, mistä puhuu niin omakohtaisesti kuin kerättyään ja kuultuaan lukuisten kaltaistensa tarinoita. Näistä tarinoista piirtyy kuva aikuisista, jotka vanhempien tai muiden läheisten hoivaa vaille jääneinä suorittavat itsensä läkähdyksiin läpi elämän tai alisuoriutuen eivät saa otetta oikein mistään ja varautuvat aina vain pahimpaan. Keskusteluumme nousivat myös raivoajat, jotka reagoivat voimakkaasti pieniinkin vastoinkäymisiin tai epäonnistumisiin niin parisuhteessa kuin työelämässä. Toisaalta yhdessä totesimme myös, että tunteiden ilmaisu vie usein eteenpäin ja avaa ovia muutoksille. Ania lainaten ”ilman suuttumusta ei ole muutosta”.
 

Nuori ja valo

Hyvä kohtaaminen murtaa ylisukupolvisia ketjuja

Avoimuus ja vuoropuhelu kipeistäkin kokemuksista ovat konsteja kosteusvaurioiden korjaamiseen ja yli sukupolvien ulottuvien ketjujen katkaisemiseen. ”Helpommin sanottu kuin tehty”, jäimme miettimään vielä tilaisuuden jälkeenkin pienemmällä porukalla yhdessä nuorten kanssa. Miten tuota avoimuuden tai yhdessä pohdiskelun taitoa voi oppia tai edistää nuoren elämässä?

Itsekseen miettimällä.
Kavereiden kanssa puhumalla.
Kirjoittamalla. Kuuntelemalla musiikkia. Piirtämällä.
Antamalla aikaa itselle.
Niin, että joku aikuinen oikeasti on lähellä, kuulee eikä säikähdä, vaikka asiat voi olla aika karujakin.
Niin, ettei aikuisella ole koko ajan kiire.
Aikuisten mallilla.
Kun huomaa huonojen fiilisten helpottuvan.
Tai kun huomaa puhumisesta olevan jotain hyötyä.

Anteeksiannosta yhteisen hyvän tekemiseen

Entäpä se paljon puhuttu ja kovin usein vaadittu anteeksianto? Ei, anteeksi ei tarvitse antaa. Äärimmäisessä tilanteessa voi olla tarpeen pistää kokonaan välit poikki pahaa oloa tuottavaan läheiseen. Se on kipeä kokemus, mutta joskus ainoa oikea hyvä teko itseä ja omia nykyisiä tai tulevia lapsia kohtaan. ”Kosteusvaurioiden korjaaminenkaan ei onnistu, jos koko ajan katto vuotaa toisesta kohtaa sisään.” Ani lainasi alustuksessaan perheterapeutti Ira Heilveilin ajatusta välillisestä anteeksiannosta. Se on esimerkiksi sitä, että omien kosteusvaurioiden helpottaessa pistää saamansa hyvän kiertämään tai keskittyy auttamaan muita. Anille se on ollut omaa elämää syvästi liikuttaneista aiheista kirjoittaminen ja puhuminen, joillekin se voi olla apua tarvitsevien auttaminen. Minulle se on tämä työ – etenkin silloin,
kun huomaan siitä olevan hyötyä nuorille sekä riippuvuussairauden lähellä eläneelle tai eläville. Aika näyttää, mitä välillinen anteeksianto voisi olla tämän hetken nuorille, vai onko heillä enää lainkaan resursseja pistää osaamistaan jakoon tulevaisuudessa?

 

kosteuspisarat

Se paljon puhuttu nuorten matalan kynnyksen tuki

Niin. Tässä kohtaa liityn laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, että mistä löytyvät, ja miten järjestämme riittävästi matalan kynnyksen tukea nuorille ja perheille. Viikonlopun Iltasanomissa HYKSin nuorisopsykiatrian linjajohtaja Klaus Ranta toteaa, että Suomessa mielenterveyden hoitosysteemi ei ota tarpeeksi huomioon nuoria. Useiden lähteiden arvioiden mukaan joka viides 13-17 –vuotiaista kärsii jonkinasteisista mielenterveyden häiriöistä. Kaikilla heistä ei tietenkään ole kosteusvaurioita sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta aika isolla osalla ehkä on. Siksi niistä kirjoittaminen ja puhuminen eri foorumeilla on paikallaan. Kiitos sinulle Ani tähänastisesta ja tulevasta työstäsi!

Nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseksi tarvitaan panoksia juuri nyt. Enää ei ole täällä Lempäälässä tai muuallakaan aikaa kinastella vastuista, euroista, professioista tai mistään muustakaan. Me Solisevan mielen hyvinvoinnin taukopaikalla olemme valmiina yhteisiin remonttihommiin, ja voimme yhteiskunnallisena yrityksenä tarjota jo nyt nuorille maksuttomia terapia- ja tukikäyntejä. Näin voimme osaltamme olla ehkäisemässä kosteusvaurioiden syntyä ja inhimillisiä tragedioita myös tulevaisuuden perheissä.

Soliseva logo kansikuvassa

 

Soliseva – Mielen liikettä ja uusia taitoja!

p. 044-2937773, info@soliseva.fiwww.soliseva.fi

www.facebook.com/soliseva.fi, www.instagram.com/soliseva.fi